Ölümsüzlüğünün yıldönümünde Ho Chi Minh

“Hiç kimse, insanlarının özgürlüğünden ve bağımsızlığından daha değerli bir şey için savaşmamalıdır.”

“Barışı kazanmak kolay şey değildir. Zorlukları ve elverişli etkenleri ile uzun, çetin, karmaşık bir mücadeledir” (Ho Chi Minh)

Ulusal sosyal kurtuluş mücadeleleri tarihi yenilgiler ve zaferlerle doludur. Tarihi geçen sadece ulusal-sosyal kurtuluş mücadelelerinin sonuçları, önemli olayları, belirli kesitleri değildir. Bütün bu isyan ve olayların mimarları da olumlu veya olumsuz yanlarıyla tarihteki yerlerini alırlar.

Büyük Ekim devrimi Lerinin’siz Çin devrimi Mao’suz, Küba devrimi Che ve Castro’suz, ele alınamayacağı gibi, Vietnam devrimi de Ho Chi Minh’siz düşünülemez…

Yıllarca Japonya, Fransa ve ABD’nin işgal/sömürgesi altında kalmış olan Vietnam uzun süren bir mücadele sonucunda zafere ulaşmıştır. Vietnam kurtuluş mücadelesinin insanlık tarihinde önemli ve unutulmaz yönleri olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. İnsan iradesinin, inancının yanı sıra insanlık ayıbının ve vahşetin en açık şekliyle yaşadığı bir ülkedir Vietnam…

Vietnam devrim önderi Ho Chi Minh’siz öğrencilik yıllarında Fransız yönetimine karşı yürütülen bağımsızlık eylemlere katıldı. Ülkesinden ayrılarak iki yıl boyunca bir şilepte çalıştı; Akdeniz ve Afrika limanlarında dolaştı. Fransız sömürge yönetimi altındaki ülkeleri yakından tanıdı. Daha sonra gittiği Fransa’da sosyalist dünya görüşünü benimsedi. 1920’de Fransız Komünist Partisi kurucularından biri oldu, Vietnam seksiyonu içinde yer alır. 

1934’te Rusya’ya geçti ve komünist partinin ileri gelenleri için açılan Lenin Okulu’nda eğitim gördü. Eğitimi örgütlenme, silahlı mücadele vs şeyleri kapsıyordu. Burada ideolojik eğitimini tamamladı, ülkesini nasıl bağımsızlığa ulaşırabileceğini artık biliyordu.

Uzun yıllar içinde kazandığı ve geliştirdiği becerileri onu kısa zaman içinde Japon işgalcilere karşı bir direniş lideri yapar. Kendisine Ho Chi Minh adı bu dönemde verilmiştir. Japon işgaline karşı örgütlediği gerilla savaşının lideri olarak destek bulmak amacıyla Çin’e geçer. Çan Kay Şek’in emriyle Çin’de tutuklanır uzun yılar tutsak Çin’de tutsak kalır…

1884’telerde başlayan Fransız işgaline, baskı ve sömürüsüne karşı mücadele etmeye başlayan Vietnam halkının mücadelesinin öncüsü olan Ho Chi Minh ilk adım olarak 1925’te kurulan ve oldukça güçlü olan ancak üç fraksiyona ayrılmış bulunan Vietnam Devrimci Gençlik Birliğinin bir araya getirerek 1930 Çinhindi komünist partisini kurmak oldu. Aynı zamanda 1924 yılındaki komünist enternasyonal beşinci kongresine katıldı ve sömürge sorunu üzerine yaptığı söylev ve eleştirileriyle Komüntern’in güvenini kazanmış ve üyesi olmuştu.

Çalışmalarına daha sıkı sıkı sarılan Ho Chi Minh, iki paylaşım savaşı sırasında Fransa’nın işgali ve Fransa sömürgecilerinin gerek milliyetçi gerekse anti-sömürgeci ve komünistlere karşı başlattığı imha politikasına karşı tüm yurtsever-ilerici-komünist örgütlerle bir Birleşik Cephe oluşturdu. Böylece Vietnam’ın Bağımsızlığı İçin Birleşik Cephe oluşturuldu. Nguen Giap, Pham Von Dong, Hoang… gibi yurtsever, devrimci önderlerle birlikte hareket etmeye başladı.

Fransız sömürgeciliğine son vermek üzere kurulmuş olan bu Cephe birliği büyük bir savaşıma başladı. Özellikle Nguen Giap’ın savaş kurmaylığındaki üstün başarısıyla Fransızlar büyük bir yenilgiye uğradılar. Yönetimin Demokratik Cumhuriyet Hükümetine teslim edilmesiyle top yükün direnme Savaşı politikasıyla Vietnam halkı toplu bir ayaklanmaya hazırlanmaya başladı.

II. Dünya Savaşı’nın arkasından gelen Ağustos Devrimi ile, Viet Minh’in komünist lideri Ho Chi Minh, Vietnam’ın Fransız Hindiçini’nden bağımsızlığını ve Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti. Bu durum üzerine, Vietnam üzerinde yeniden hakimiyet kurmak isteyen Fransa harekete geçmiş ve Aralık 1946’da Birinci Çinhindi Savaşı başlamıştır. Viet Minh’in Vietnam’ın kırsal bölgelerinin çoğunluğunu kontrol etmesi, 1954’te Fransız yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Cenevre Konferansı’ndaki müzakereler savaşı sonlandırmış ve Vietnam ikiye bölünerek, Kuzey Vietnam Demokratik Cumhuriyeti kuruluşunu ilan etti.

1945 yılında başlayan Cenevre barış görüşmeleri ile birlikte Fransızlar Vietnam’da çekilmek durumda kaldı. Ancak Fransızlar ülkeyi terk ederken kontrolü ABD’ye bıraktı. Artık Vietnam halkını karşısında dünyanın en büyük gücü ve en aymaz olan bir düşman vardı ABD emperyalizmi.

İşte Ho Chi Minh ve Vietnam halkının efsaneleşen savaşı asıl olarak o zaman başladı. Daha sonraları “Vietnam sendromu” olarak anılacak bu dönemde ABD emperyalizmi tam bir psikolojik ve toplumsal bozukluk içinde düşüp Vietnam’la değil de kendisiyle savaşacaktır. Savaşın başında itibaren fiili olmasa da kafalarında yenilmeye, savaşmayı kaybetmeye başlamışlardı.

Artık ABD’de de askerlerinde Vietnam direnişi karşısında korkulu dönemler başlamıştı. Nerede ve nasıl bir saldırı geleceği belli olmuyordu. Artık her an ölümle karşı karşıya gelme korkusuyla, ölüm tehlikesi ile yüz yüzeydiler. İnanmış ve adanmış olan insan iradesi ABD askerlerini bu duruma sokmuştu. Evet bu ‘Vietnam sendromuydu’ bir yanda kendisi ile kavga eden bir yanda da gerilla ve halktan darbe üstüne darbe yiyen emperyalistler daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Vietnam onlar için bir kabusa dönüşmüştü. 1968 yılında yapılan ‘’Ted saldırısı’’ Vietnam cehenneminde yedikleri son büyük darbe oldu. Bu saldırı ile birlikte ABD başkanı Jonson’un siyasi yaşamda bitti ve Kuzey Vietnam’ı bombalamaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Verilen ağır kayıplar çekilen acılar sonucu ABD halkı da ayağa kalkmış, dünya çapında Vietnam’a destek ve ABD emperyalizme karşı gösteriler başlamıştır. 68 gençliğin başkaldırısının simgesi halına gelen Vietnam ve ‘’HO HO HO Şİ MİN İKİ ÜÇ DAHA FAZLA VİETNAM’’ dünya halklarının direniş parolası olmuştu. Ho Chi Minh, bundan böyle sadece Vietnam halkının değil özgürlük ve bağımsızlık için direnen bütün halkların “amcası’ydı artık. Savaşa karşı gösteriler, Vietnam cehenneminde verilen kayıplar ve kendi kamuoyu baskısı kaşsısında ABD Vietnam’da aldığı ağır yenilgiyle çekilmek zorunda kaldı

Ne var ki nihai zafer henüz uzaktaydı o pamuk saçlı, ‘’nurani’’ yüzlü herkese tuhaf gelen sakallı, sade giyimli ‘’Ho amca’’ 70 yaşına gelmişti. Zafer güneşi ‘’Ho amca’’ için yavaş doğuyordu. Öncüsü ve yaratıcısı olduğu direnişin adım adım zafere gittiği süreçte o sadece ilk çekilen ABD işgalcilerini gördü. 3 Eylül 1969’da ülkesinin bağımsızlığı-birliği ve sosyalizm için mücadele eden ‘’Ho amca’’ hayata gözlerini kapattı. Ama sınıf savaşı hiçbir zaman hiçbir koşulda durmadı. ‘’Ho amca’’nın en büyük duşu olan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 2 Temmuz 1976’da kuruldu.

Bundan yaklaşık 15 yıl sonra ABD emperyalizmi, Vietnam’da Ho Chi Minh ve Vietnam halkına yenildiklerini resmi olarak açıkladı. Vietnam’da büyük bir yanlışlık yaptıklarını söyleyip özür diledi. Tabi ki bu, ABD emperyalizminin ‘’timsah gözyaşı’’ akıttığı bir oyundu. Ama Ho Chi Minh ve Vietnam halkını sosyalizmin emperyalizme karşı büyük bir zaferiydi. Buna başta ABD halkı olmak üzere tüm dünya halkları tanık olmuştu.

 Vietnam direnişi ve önün öncüsü Ho Chi Minh, bundan böyle sadece Vietnam halkının değil özgürlük ve bağımsızlık için direnen bütün halkların “amcası’ydı.

Ölümsüzlüğünün yıl dönümünde Vietnam destansı direnişi ve onun öncüsü Ho Chi Minh dünya halklarının bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesine rehberlik etmeye devam ediyor…

’HO HO HO Şİ MİN İKİ ÜÇ DAHA FAZLA VİETNAM’’

Ho Ho Ho Chi Minh, iki üç daha fazla Vietnam, Ernesto’ya bin selam!

2 Eylül 2023

Önceki İçerikŞili’de 50 yıl sonra Victor Jara cinayetinden sorumlu subaylar hapse atıldı
Sonraki İçerikMarksist-Leninist önder Mao’yu ölümsüzlüğünün yıl dönümünde selamlıyoruz