Marksist-Leninist önder Mao’yu ölümsüzlüğünün yıl dönümünde selamlıyoruz

Çin devrimle önderi Mao Zedong 9 Eylül 1976’da işçi sınıfı ezilen dünya halklarının bilincine gömüldü.

‘’Yarı-feodal yarı-sömürge’’ Çin’de ‘’ulusal demokratik devrimi’’ zaferle taçlandıran Marksist-Leninist literatüre ‘’Halk savaşı teorisini’’ kazandıran bir önderdir. Afyon ve dinle uyuşturulan, emperyalist ülkelerini talan merkezi haline gelen yoksul Çin’i bir sosyalist cumhuriyet olarak dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdi. ÇKP lideri Mao, yaşamının sonuna kadar sosyalizm-komünizm mücadelesi uğruna çalışmalarını sürdürdü. Sadece pratik mücadelesi ile değil, aynı zamanda Marksizm-Leninizm’e teorik katkılarıyla görevini yerine getirdi.

ÇKP ve Çin devriminin önderi Mao Zedong Çin devrimini şöyle özetliyordu: ‘’ Birinci Dünya savaşı ve Rus Ekim Devrimi’nden sonra başlayan bu süreç Çin’de 4 Mayıs 1919 Hareketiyle başladı. Bu yeni-demokratik devrim, geniş halk kitlelerinin, proletaryanın önderliği altında anti-emperyalist, anti-feodal bir devrimdir. Çin toplumu sosyalizme ancak böyle bir devrimle ilerleyebilir. Başka bir yolu yoktur’’

9 Eylül 1976 yılında ölümsüzleşir Mao Zedong, ‘’halk savaşı teorisi’’ ile Marksizm-Leninizmin teorik-pratik hazinesini zenginleştirmiş önemi yadsınmayacak katkılar sunmuştur.

Mao Zedong; Proleter kültür devrimi tartışması ve revizyonizme karşı ideolojik mücadelesi ile teorik birikimi güçlendirmiştir.

 Mao Zedong, Leninist ‘’kesintisiz devrim teorisi’’ni ‘’yarı sömürge ve yarı feodal’’ Çin koşullarında başarıyla uygulayarak, ‘’ulusal demokratik devrimi’’ sosyalist devrime dönüştürmüştür. Mao Zedong Çini sosyalist Çin’e dönüştürürken doğru tahliller yapmış, devrimin stratejisini saptarken taklide düşmemiş, zengin deneyimler-tecrübeler kazandırmıştır.

Mao Zedong, diyalektik ve tarihsel materyalizmin özümsenmesini ötesinde, felsefi anlamda da katkıda bulunmuştur.

Mao Zedong, Parti-Ordu-Cephe üçlüsünün devrimdeki yaşamsal önemli vurgularken; ‘’Kitlelere güvenmeliyiz; partiye güvenmeliyiz. Bunlar iki ana ilkedir. Eğer bu ilkelerden şüphe edersek hiçbir şey başaramayız.’’ Leninist düşüncesini temel almıştır.

 Mao Zedong; Köylü toplum Çin’de sosyalizmin kurabileceğini ispat etmekle, sömürge, yarı- sömürge ve yeni-sömürgelerde sosyalizme geçilemiyeceği iddiasındaki devrim kaçkınlarını mahkûm etmiştir.

 Mao Zedong, sömürge, yarı-sömürge ülkelerde kitlelerin değişiklik arayışları sürecinde, silahlı mücadele vermeyen bir örgütün siyasal gelişmelere müdahale edemeyeceğini, bunun da ötesinde devrimi gerçekleştiremeyeceğini teorik belirlemelerinde ortaya koymuştur.

Mao Zedong ezilen dünya halklarının mücadelesinde yaşamaktadır. Sömürge, yarı-sömürge ülkelerin gerçek kurtuluşlarını kazanabilmeleri için ‘’halk savaşı stratejisi’’nı ezilen halklara armağan eden Mao Zedong dünya haklarının özgürlük mücadelesinde yaşıyor…

8 Eylül 2023

Önceki İçerikÖlümsüzlüğünün yıldönümünde Ho Chi Minh
Sonraki İçerikİLK İSYAN DEĞİLDİ; SONUNCU DA OLMAYACAK![*]