Yaşasın 1 Kasım Dünya Kobanê Günü

‘1 Kasım Dünya Kobanê Günü’, Kobanê direnişinin yıldönümünde onu hazmedemeyen faşist sömürgeci iktidarın yürüttüğü savaş ve işgal politikaları giderek yayılıyor. Diğer yanda ise Kobanê’yi dün çeteleriyle işgal edemeyen faşist iktidar bugün kendisi işgal hesapları yapıyor.

Kobanê direnişi bir çağı kapatıp, yeni bir çağın ön açıcısı oldu. Kobanê’de can bedeli yürütülen destansı direnişte, özgürlük savaşçıları tarihi bir kapıdan geçerek dünya halklarına yeni bir kapı açtılar. Bunun içindir ki, Kobanê direnişi üstü örtülüp saklanan bütün siyasal gerçekleri açığa çıkardı.

IŞİD çetelerinin emperyalizmin tetikçisi olduğunu, emperyalizm adına bölgeyi yeni dengelere taşımanın bir aracı olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Bölgede ortaya çıkan tablo karşısında Kürt özgürlükçülüğünün süreci devrime çevirmesi karşısında emperyalistler ve bölgedeki gerici güçler Rojava devrimini boğma çabalarının yanı sıra Kürt halkının özgürlük mücadelesini emperyalizmin dümen suyuna sokacak bir iktidar yapılanması için çaba içine girdiler.

Kobanê direnişinin sadece bölgede değil, dünya genelinde ortaya çıkardığı direniş ve sahiplenme karşısında direk tavır alma yerine sinsice hesaplar peşine düştüler.

Bugün ortaya çıkan tabloda çok iyi göstermektedir ki, Kürt halkının bir bütün yapılanmasının tasfiye edilmesi çabaları Rojava devrimi ve Kobanê direnişinden ayrı değildir.

Faşist sömürgeci Türk devleti Kürt sorununu her dönem baskı, zulüm, katliam, soykırım ve yok etme olarak gördü. Bugün de bu anlayışla her alanda saldırılarını aynı bakış açısıyla sürdürüyor. Sömürgeciliğini islam ideolojisi etrafında yeniden yapılandırırken, faşist emellerini islam maskesiyle gizleme çabaları olduğunu artık çok açık görüyor.

Faşist Türkiye oligarşisi başta kendisinin tüm politikalarını yerle bir eden Kobanê direnişi, ortaya çıkan sahipleniş ve Kürtlerin statü kazanması karşısında intikam almak ve yok etmek için her türlü çabayı sarf etmektedir. Faşizm, işgal, sömürgecilik belirlemesi artık soyut bir tespit olmaktan çoktan çıkmış, çıplak bir gerçek olarak ortadadır.

Faşizmin içte, dışta tüm saldırganlığıyla, halklarımıza, bölge halklarına karşı saldırı, katliam yok etme politikalarını sürdürürken yaşadığı kriz ve çıkmazdan bağımsız değildir. Bununla beraber onun sıkışmışlığı ve krizi salt ona ait değil, dünya emperyalist ve kapitalist sistemin bir bütün yaşadığı bir krizdir ve bu saldırganlığı kuşkusuz ki emperyalist efendilerden bağımsızda değildir. Onlar da çok iyi görüyorlar ki sindirmeye kalktıkça devrim büyüyor. Başta Kürt halkı olmak üzere halklarımızın özgürlük bayrağı yükseliyor.

Bugün 1 Kasım Dünya Kobanê Günü’nü karşılarken, o tarihte çağ kapatıp, çağ açan direniş ruhuyla görev faşizme karşı bu devrimci kalkışmayı daha da büyütmek, Kobanê’de yükselen devrim ateşini bütün Türkiye ve Kürdistan metropollerine taşımaktır.

Faşist devletin her türlü baskısı karşısında ayağa kalkma ve faşizme karşı sokakta, meydanda, okulda, fabrikada, hayatın her alanında mücadeleyi yükseltmek devrimci-demokratik tüm kesimlerin, atılan taş’ta, molotof’ta emekçi halkların devrimci öfkesinde cepheleşmesi zamanı…

Şimdi Kobanê direniş ruhunu sahiplenerek, faşizme ve emperyalizme karşı Rojava Devrimini yok etme çabaları ve Kobanê’nin yeniden işgal çabalarına karşı faşizmi yıkma zamanıdır…

Yaşasın Kobanê Direnişimiz!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz

29 Ekim 2020

Önceki İçerikFaşizme karşı tek yol devrim şiarıyla mücadeleye kavgaya…
Sonraki İçerikMüslümanlar ve Demokratik İslam içtihadı