İsviçre’nin başkenti Bern’de NO WEF protestosu

 

EMPERYALİST HAYDUTLAR DÜNYA HALKLARINA KARŞI YENİ SALDIRI PLANLARI İÇİN DAVOS’TA

Emperyalizmin globalleşme, küreselleşme adı altında, sermayenin tek elde toparlanmasına ve bu tek merkezden paylaşım ve yönlendirmeye dönük planlaması doğrultusunda emperyalist tekeller her yıl toplantılar yaparlar. Bu periyodik toplantılarda emperyalist tekeller yeni durum değerlendirmeleri üzerinden sömürü alanlarını yeniden planlarlar. Bu toplantılarda tüm geri bıraktırılmış ülkelerin kaderi belirlenerek, buna uyum sağlaması istenir. Uyum sağlamayan veya sağlayamayan ülkeler için hem yeni yaptırım güçleri devreye sokulur, hem de önlerine halkların daha fazla sömürülmesine dayalı programlar sürülerek, diğer sömürge ülkeler için örneklik teşkil ettirilir. Böylelikle planlanan sömürü programlarına göre tüm geri bıraktırılmış ülkelerin uyum sağlaması gerçekleştirilir.

Bu temelde emperyalist efendiler dünya ezilen halklarına karşı yeni planlar, programlar yapmak için her yıl olduğu gibi bu yılın ocak ayında 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında 22-25 günleri arasında yine bir araya geliyorlar. Kısa adı WEF olan Dünya Ekonomik Formu, emperyalist tekellerin dünya halkları üzerindeki baskı ve terörlerini daha kapsamlı ve planlı bir şekilde yürütmek için, kendi aralarındaki çelişki ve çatışmaları görüşmek için bir araya geldikleri bir zirvedir. Davos zirvesinin gerçek amacı, dünya halklarının daha fazla sömürülmesine ve emperyalist tekellerin aralarında sömürüden elde edilen birikimlerin paylaşılmasına dayanmaktadır.

Emperyalist güçlerin emekçi halklara karşı yürüttükleri bu ortak saldırı karşısında anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek ve bu zirve karşısında tüm anti-emperyalist kesimlerin ortak duruşunu sergilemek önemli ve anlamlıdır. Emperyalist efendilere dünyayı istedikleri gibi yönetemeyeceklerini, kokuşmuş düzenlerinin kurtuluş değil, çürüme olduğunu, insanlığın geleceğini karartmaktan başka bir şey olmadığını haykırmalıyız. Bugün dünyada yaşanan savaş, baskı, sömürü, göç, kadın katliamların, çocuk istismarlarının ve sefaletin sorumlularının kendilerinden başka kimsenin olmadığını protestolarımızla teşhir etmeliyiz.

Tüm topluma dayatılan bireycilik, yozlaşma, çürümenin, her şeyin bittiği, kapitalizmden başka yolun olmadığı demagojisinin karşısında, hiçbir şeyin bitmediği, geleceğin, kurtuluşun sosyalizmde olduğu gerçeğini haykırmalıyız. Bitmeye, tükenmeye mahkûm olan bu kokuşmuş, yoz, çarpık düzenin kendisidir.

Uluslararası emperyalist güçlerin emekçi halklara ve geri bıraktırılmış ülkelere karşı yeni saldırı kararlarının alındığı bu zirveye karşı, uluslararası anti-emperyalist güçlerin ortak duruşunu sergilemek ve ortak karşı koyuş örgütlemek amacıyla çeşitli etkinlikler devam ediyor.

Anti- emperyalist kurumlar (Devrimci Cephenin de içinde yer aldığı) Davos zirvesinin başlamasına günler kala bugüne kadar İsviçre’de birçok etkinlik yaptı. Ardından 19 Ocak 2019 günün İsviçre’nin başkenti Bern’de bir protesto gösterisi düzenlendi.

Gelecek ve insanlığın kurtuluşu, emekçi halkların bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesindedir.

KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN SOSYALİZM!

YAŞASIN HALKLARIN BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ VE SOSYALİZM MÜCADELESİ!

YAŞASIN ENTERNASYONALİST DAYANIŞMA!

Önceki İçerikLeyla Güvenin başlattığı açlık grevi direnişine Amed ve Avrupa’da on biler destek verdi
Sonraki İçerikHer yer Efrîn her yer direniş