Ho Chi Minh’in Son Vasiyeti *

Amerikan saldırganlığına karşı vatansever mücadelemizde gerçekten de daha büyük zorluklara katlanmak ve yeni fedakarlıklara razı olmak zorunda kalabiliriz, ancak tam bir zafer kazanmamız kaçınılmazdır.

Bu kesindir.

O gün geldiğinde hem Kuzey’i hem de Güney’i dolaşarak kahraman yurttaşlarımızı, kadrolarımızı ve savaşçılarımızı tebrik etmeyi, sevgili yaşlılarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı ziyaret etmeyi düşünüyorum.

Daha sonra halkımız adına, sosyalist kampın kardeş ülkelerine ve tüm dünyanın dost ülkelerine gideceğim ve halkımızın ABD saldırganlığına karşı verdiği vatansever mücadeleye yürekten yardımları ve destekleri için onlara teşekkür edeceğim.

T’ang döneminin tanınmış Çinli şairi Tu Fu şöyle yazmıştı: “Tüm zamanlarda yetmiş yaşına ulaşanların sayısı çok azdır.” Bu yıl yetmiş dokuz yaşında olduğum için ben de bu “azınlıklar” arasında sayılıyorum; Sağlığım önceki yıllarla karşılaştırıldığında bir miktar gerilemiş olsa da zihnim hala çok berrak. Yetmişin yanlış tarafında olunduğunda yaş ilerledikçe sağlık bozulur. Bu hiç de şaşırtıcı değil.

Ama devrime, Anavatan’a ve halka daha ne kadar hizmet edebileceğimi kim söyleyebilir?

Bu nedenle bu birkaç satırı, saygıdeğer Karl Marx’a, Lenin’e ve diğer devrimci büyüklerimize katılacağım günün beklentisiyle bırakıyorum; Böylece tüm ülke genelindeki halkımız, Partideki yoldaşlarımız ve dünyadaki dostlarımız gafil avlanmayacaktır.

Önce Parti Hakkında Konuşacağım: Partimiz, işçi sınıfına, halka ve Anavatan’a olan yakın birliği ve tam bağlılığı sayesinde, kurulduğu günden bu yana kararlı bir mücadele ile halkımızı birleştirmeyi, örgütlemeyi ve başarıdan başarıya götürmeyi başarmıştır.

Birlik, Partimizin ve halkımızın son derece kıymetli bir geleneğidir. Merkez Komite’den hücreye kadar tüm yoldaşlar, gözbebeği olan Parti’de birlik ve beraberliği korumalıdır.

Parti içinde dayanışma ve birliği pekiştirmenin ve ilerletmenin en iyi yolu, geniş demokrasiye ulaşmak, özeleştiri ve eleştiriyi düzenli ve ciddi bir şekilde uygulamaktır. Tüm yoldaşlar arasında gerçek sevgi hâkim olmalıdır.

Bizim Partimiz iktidardadır. Her Parti üyesi, her kadro derinden devrimci ahlakla dolu olmalı ve çalışkanlık, tutumluluk, dürüstlük, kamu çıkarlarına tam bağlılık ve örnek bir özveri göstermelidir. Partimiz mutlak saflığını korumalı ve halkın lideri ve gerçekten sadık hizmetkarı olarak rolüne layık olduğunu kanıtlamalıdır.

İşçi Gençlik Birliği Üyeleri Ve Gençlerimiz genel olarak mükemmel doğaya sahip, öncü görevlerde gönüllü olmaya istekli, zorluklardan yılmayan ve ilerleme için durmaksızın çabalayan kişilerdir. Parti onların devrimci erdemlerini geliştirmeli ve onları hem “kızıllar” hem de “uzmanlar” olarak sosyalizmin inşasında haleflerimiz olacak şekilde eğitmelidir.

Gelecek devrimci nesillerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi son derece önemli ve gerekli bir görevdir.

Emekçi Halkımız ovalarda ve dağlık bölgelerde asırlardır zorluklara göğüs gererek, feodal ve sömürgeci baskı ve sömürüye katlanmalarının yanında uzun yıllar süren savaşlar yaşadılar.

Ancak halkımız büyük bir kahramanlık ve cesaret, büyük bir coşku ve büyük bir çalışkanlık göstermiştir. Parti kurulduğu günden bu yana hep onu takip etmiş ve ona hep sadık kalmışlardır.

Parti, halkın yaşam standardını sürekli olarak yükseltmek amacıyla ekonomik ve kültürel kalkınmaya yönelik çok etkili bir plan hazırlamalıdır.

Amerikan Salgınlığına Karşı Direniş Savaşı uzayabilir. Yurttaşlarımız maddi açıdan ve insan hayatından yeni fedakarlıklarla yüzleşmek zorunda kalabilir. Ne olursa olsun, Amerikan saldırganına karşı tam zafere kadar savaşma kararlılığımızı sağlam tutmalıyız.

Nehirlerimiz, dağlarımız, insanlarımız her zaman var olacak; Yankileri yendik, on kat daha güzel bir ülke inşa edeceğiz.

Önümüzdeki zorluklar ve güçlükler ne olursa olsun, halkımız mutlak zaferden emindir. Amerikan emperyalistleri çekilmek zorunda kalacak. Anavatanımız yeniden birleşecek. Kuzeydeki ve Güneydeki soydaşlarımız aynı çatı altında buluşacaktır. Biz, küçük bir ulus olarak, iki dev emperyalizmi (Fransız ve Amerikan) kahramanca bir mücadeleyle yenmenin ve ulusal kurtuluş hareketine değerli bir katkıda bulunmanın büyük onurunu duyacağız.

Dünya Komünist Hareketi Hakkında: tüm hayatımı devrime adayan biri olarak, kardeş partileri bölen anlaşmazlıklardan dolayı üzüldüğüm kadar, uluslararası komünist ve işçi hareketinin büyümesinden de gurur duyuyorum.

Partimizin, kardeş partiler arasında Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyonalizmi temelindeki birliğin hem akla hem de duyguya uygun bir şekilde yeniden tesis edilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını umuyorum.

Kardeş partilerin ve ülkelerin yeniden birleşeceğine eminim.

Kişisel Konular Hakkında: hayatım boyunca tüm kalbimle ve gücümle anavatan’a, devrime ve halka hizmet ettim. Eğer şimdi bu dünyadan ayrılırsam, daha uzun süre ve daha fazla hizmet edememek dışında hiçbir şeyden pişman olmayacağım.

Ben gittiğimde insanların zamanını ve parasını boşa harcamamak için büyük cenazelerden kaçınılmalıdır.

Son olarak tüm halkımıza, tüm Partimize, tüm silahlı kuvvetlerimize, genç ve bebek yeğenlerime sınırsız sevgilerimi bırakıyorum.

Ayrıca dünyanın her yerindeki yoldaşlarımıza, dostlarımıza, gençlere ve çocuklara da en içten selamlarımı iletiyorum.

Nihai dileğim, tüm Partimizin ve tüm halkımızın çabalarıyla sıkı bir şekilde birleşerek barışçıl, birleşik, bağımsız, demokratik ve müreffeh bir Vietnam inşa etmesi ve dünya devrimine değerli bir katkıda bulunmasıdır.

Ho Chi Minh

Hanoi, 10 Mayıs 1969

* Vietnam Devriminin önderi, büyük devrimci Ho Chi Minh’in son mektubunu, tarihsel öneminden dolayı yayınlıyoruz.

Çeviri Kolektifi

Kaynak: https://www.jstor.org/stable/4611077?seq=2

Mücadele Birliği

Önceki İçerikİsyanımızla, örgütlü mücadeleye, özgürlüğe, zafere
Sonraki İçerikNehirden Denize, Filistin Özgür Olacak! -Filistin Deklarasyonu-