HBDH: ULAŞ YOLDAŞ ORTAK MÜCADELENİN SEMBOLÜYDÜ

 

Devrimci Kamuoyuna

 

Devrimci Komünarlar Partisi Merkez Komite Üyesi Gökhan Taşyakan(Ulaş Adalı) yoldaşın şehadeti bizleri derinden üzmüştür. Halklarımızın birleşik devrim mücadelesini geliştirme ve örgütlemede tarihi değerde bir katkı sunmuş böylesi bir yoldaşı kaybetmiş olmak bizim için ağır bir kayıp olmuştur.

 

Ulaş Yoldaş yaşamında sade ve emekçi bir duruşu olan, çıkarsız ve hesapsız  bir şekilde devrim mücadelesine katılan, hayatını devrime adamış gerçek bir sosyalist militan, bir devrim komutanıydı. Özü-sözü bir, temiz, dürüst bir komünar, fikir-zikir ve eylem birliğini kişiliğinde somutlaştırmış öncü bir devrimcidir.

 

Mahirlerden, Ulaşlardan, Denizlerden, İbrahimlerden bu yana devam eden devrimci geleneğe bağlı kalmış, Türkiye solunun devrimci direniş ve mücadele geleneğini günümüze taşımış bir devrimci önder kişiliktir. Türkiye halkının devrimci mücadele birikimini başta Rojava olmak üzere Kurdistan ve Ortadoğu’ya taşırmış, halklarımızın ortak mücadele ve devrimci birliğini geliştirmede önemli katkılar sunmuştur.

 

Ulaş yoldaş Halkların Birleşik Devrim Hareketinin kuruluş çalışmalarında aktif yer almış, birleşik devrimin oluşması için emek harcamış, birlik ve ortak mücadele düşüncesinin gelişmesi ve bunun pratikte örgütlenmesi için yoğun çaba göstermiştir. HBDH’ın örgütsel, siyasi ve askeri çalışmalarında bizzat yer almış, öncülük etmiştir. Çeşitli halklardan devrimcilerin yer aldığı enternasyonalist bir birliğin örgütlenmesi ve geliştirilmesi için düşünsel ve pratik katkılarda bulunmuştur.

 

Ulaş yoldaş sınıfsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir yaşam idealine bağlı kaldı. Emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, her inanç ve halktan toplulukların demokratik-sosyalist bir yaşamı birlikte inşa etmesini savundu. Sosyalizm ve devrim mücadelesinin başarıya kavuşacağına dair inancını hep korudu. Düşüncesi ve yaşam pratiği ile tutarlı anti-kapitalist bir duruş içinde oldu.

 

HBDH, faşizme karşı birlik ve ortak mücadele içinde olmayı esas almaktadır. Faşizmin topyekûn saldırısına karşı seferber olmayı, mücadele ve direnişi geliştirmeyi benimser. Ulaş arkadaş bu anlamda faşizme, gericiliğe ve sömürgeciliğe karşı HBDH’ın ortak mücadele ve birlik ruhunu en üst düzeyde pratiğe geçirmiştir. Halklarımızın faşizme karşı ortak mücadele etmesini, farklılıklarımız ne olursa olsun demokratik-devrimci birliği, dayanışma ve ortaklaşmayı her koşulda geliştirmeye çalışmıştır. Birliğin, dayanışma ve ortak mücadelenin sembolü olmuştur.

 

HBDH çalışmalarında yoğun emek harcamış bu değerli yoldaşa bağlılık faşizme karşı her yerde ve her koşulda, bıkmadan, yorulmadan mücadele ve direnişi büyütmeyi gerekli kılmaktadır. Ulaş yoldaşa doğru temelde yanıt olmak, mücadelesini anlamak, sahip olduğu devrimci değerleri ve geleneği korumak ancak devrim ve sosyalizm kavgasını büyütmekle mümkün olacaktır. Ulaş yoldaşın anısına bağlı kalmak, daha kararlı, iradeli ve keskin şekilde devrim çalışmasını örgütlemek, AKP-MHP faşizmini yenilgiye uğratmak, düşmandan intikam almak için eyleme geçmekle mümkündür.

 

Bu anlamda düşmana karşı tereddütsüz ve hiç bir boşluk bırakmadan direnişi en radikal şekilde yürütecek, faşizmden hesap soracağız.

 

HBDH olarak devrimci-demokratik, ilerici tüm kesimleri AKP-MHP ve DAİŞ faşizmine karşı birlik ve dayanışma içinde olmaya, ortak eylem ve örgütlenmeyi geliştirmeye, direnişi büyütmeye, hesap sormaya çağırıyoruz.

Bir kez daha Ulaş yoldaşı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor, ailesinin, dostların, yoldaşların ve halklarımızın acısını paylaşıyoruz. Acılarımızı daha fazla mücadele etme, devrimci görevlerimizi başarıyla yerine getirme ve zafer kazanma gerekçesi yapacağız.

 

Ulaş Yoldaş Ölümsüzdür!

 

Faşizm Kaybedecek Halklarımız Kazanacak!

 

Yaşasın Devrimci Birlik ve Dayanışma!

HBDH Yürütme Kurulu

14 Eylül 2017

 

Önceki İçerikYAŞAMI UĞRUNA ÖLMEK KADAR SEVMEK ZAMANI HEVAL KEMAL PİR GİBİ
Sonraki İçerikPKK: ULAŞ ADALI ÖRNEK BİR MİLİTANDI