DİSK: Asgari ücret net 5200 TL olsun

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 yılında uygulanacak asgari ücretine dair taleplerini açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “4 kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021’de 10 bin 200 lirayı aştığı, aralıkta bunun daha da artacağını öngörerek, bir hanede 2 kişi çalıştığında en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti en az net 5200 lira olmalı diyoruz” dedi.

Asgari ücretin, işçinin ailesiyle birlikte geçinebilceği bir ücret olarak tarif edilmesi ve bu şekilde hesaplanması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, “Türkiye’de asgari ücret yasa dışı bir biçimde tek bir işçi üzerinden hesaplanmakta ve uluslararası standartlara aykırı davranılmaktadır” dedi.

Çerkezoğlu, DİSK’in 2022 yılı asgari ücret taleplerini şöyle sıraladı:

“Ülkemizin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkması, asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi için aşağıdaki talepler etrafında mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha paylaşıyoruz.”

Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına değil, geçim şartlarına, ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret net ödenmelidir. Asgari ücret üzerindeki bütün vergi ve kesinti yükü kaldırılmalı. Kesinti yükü başta sosyal güvenlik pirim desteği olmak üzere hazineden karşılanmalıdır. Bütün ücretlerin asgari ücret kadar tutarı tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve kesinti yükü hazineden karşılanmalıdır.

Asgari ücret sonrasına uygulanan vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Ve vergi dilimlerine uygulanacak tarife belirlenirken asgari ücretteki artış ve milli gelir artışı mutlaka hesaba katılmalı, yeniden değerlenme oranları hesaba katılmalı ve vergi dilimleri bu şekilde düzenlenmelidir.

2002 yılında Türkiye’de asgari ücret sonrası uygulanan ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 6,5-7 katıyken, 2021 yılında bu oran yüzde 6,5’a düşmüştür. Yani vergiler yoluyla da ücretliler çok ciddi bir gelir kaybına uğramaktadır.

Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede 2 çalışan olduğu varsayımından hareketle, o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir.

Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır ve diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

Yasada var olmasına rağmen uygulanmayan toplu sözleşmelerinin sendikasız iş yerlerine ve işçilere genişletilmesi mekanizması etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Böylece toplu sözleşme kapsamındaki işçi oranının artması, asgari ücretin giderek bir sembolik ücret haline gelmesini sağlayacaktır.

Sendikalaşma ve toplu sözleşme önündeki engeller kaldırılmalı, böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmalıdır.

Bütün ücretlere 1000 liralık iyileştirme yapılmalıdır. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı, bu destek hazine tarafından karşılanmalıdır.

Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret en az net 5 bin 200 lira olmalıdır.

4 kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021’de 10 bin 200 lirayı aştığı, aralıkta bunun daha da artacağını öngörerek, bir hanede 2 kişi çalıştığında en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmeli. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti, en az net 5 bin 200 lira olmalı diyoruz.”

19 Kasım 2021

Önceki İçerikHalk düşmanı Eymür’ün açıklamaları ve oligarşinin yeni arayışları
Sonraki İçerikKadın kırımına, erkek egemen zihniyete karşı devrimi örgütlüyoruz