Devrimci Karargah Savascisi Ali Haydar Yoldas’la Roportaj 1. Bolum

Devrimci Karargah Savaşçısı Ali Haydar; Bu Toprakların Derinliklerinde Sadece Petrol Değil, Devrim ‘de Vardır

Devrimci Karargah savaşçısı Ali Haydar ile özelde Rojava genelde ise Suriye ‘deki son durum ve AKP/RTE devletinin Bakuré Kürdistan ‘da devreye koyduğu yeni savaş konseptini  buna karşı Türkiye solunun tutumu ve nasıl konumlanması gerektiği  üzerine konuştuk.

Devrimci Karargah savaşçısı Ali Haydar; “ Rojava devrimi neredeyse tarihin bir lütfu olarak gerçekleşti. Rejimin gerici saldırılar karşısında Kürt bölgesini terk etmesi sonucunda yıllardır orada yığınak yapan Kürt özgürlük hareketi ve önderliğindeki halk bölge üzerindeki siyasal hâkimiyetini ilan etti ve bugüne kadar da bu hâkimiyeti korudu, geliştirdi.

Rojava devrimi bu haliyle, benim bildiğim tarihin en saf, en teoriye uygun “barışçıl geçiş” devrimi oldu.  “ diyor. Ve ekliyor  “ Yanı başınızda bir devrim, hem de böyle özgün özellikte bir devrim olup da ona ilgisiz kalmak ancak dekoratif devrimci Kumandante’ye turistik turlar düzenleyip hakkında sayfalarca yazılar yazan soytarı Türk solcu aydınlarına özgü bir davranıştır. Bir devrimci için mümkün değildir. “ diyor.

“ Sorun petrolü açığa çıkaran kuyu gibi devrimi de açığa çıkaracak öncü devrimci tarz ve faaliyetin oluşturulmasındadır… “

Daha önceki yıllarda yapılan tartışma ve değerlendirmelerde Rojava ‘da bir devrim ihtimalinden bile söz edilmediğini belirten Devrimci Karargah savaşçısı Ali Haydar devamla şunları belirtiyor; “ Devrim öylesine çıktı geldi, Rojava’da ve Arap baharı, Gezi Haziranı ve Rojava devrimi gösterdi ki bu toprakların derinlerinde sadece petrol değil devrim de vardır. Sorun petrolü açığa çıkaran kuyu gibi devrimi de açığa çıkaracak öncü devrimci tarz ve faaliyetin oluşturulmasındadır. İşte 19 Temmuz’da rejim kaçınca bu öncü asıl hazırlığını yaptığı topraklarından aktı ve ta Afrin ‘e kadar devrimi yayıverdi.

Bu özet itibariyle Rojava devrimi devrimci savaş çizgisinin kitle eylemini açığa çıkartmak için kendini zorlarken bir anda bölgenin potansiyel devrim birikimi karşısında yetmez kalabileceğini öngörüp örgüt ve mücadele hazırlıklarını buna göre yapması gerektiğini bize somutça göstermiştir. Eğer Kürt devriminin Medya Savunma Alanları’ndaki devrimci halk savaşının kadro ve lojistik yığınağı ve tecrübesi olmasaydı Rojava devriminin geldiği gibi gittiğine de tanık olunabilirdi. Nasıl Gezi Haziranı’nda kitle kabarışı bugün iz bırakmadan çekip gittiyse, öyle..

“ Amerikan emperyalizmi IŞİD’i sahaya salarak yarattığı boşlukları kendi lehine toparlamak adına şimdi bir anti-IŞİD kampanyayla bölgeye yöneliyor… “

DK savaşçısı Ali Haydar “ Kaosun, savaşın ve devrimin yoğunlaştığı ve bütün bu toplumsal alt üstlüklerin gerek küresel gerekse de en ince iç akıntılarıyla her an her saat gündem oluşturduğu böyle bir bölge için genel bir anlatı nasıl kurulabilir, bilemiyorum. Ama güncelle ilişkilendirip şöyle bir şeyler dersek pek de yanlış olmaz sanıyorum. “ diyor ve ekliyor. “ İran’la yapılan nükleer anlaşma sonrasında bölgede oluşmuş bütün dengeler yeni düzey arayışlarına girdiler. Herkes herkesle ilişkilenip bir şeyler kotarmaya çalışıyor. Acayip bir diplomatik trafik. Basında yer aldığına göre Suudi ve Suriyeli istihbaratçılar bile toplantı yapmışlar, gerisini siz hesap edin artık.

Bu belirsizlikler ortamında şu çerçeveyi çizmek mümkün: Amerikan emperyalizmi IŞİD’i sahaya salarak yarattığı boşlukları kendi lehine toparlamak adına şimdi bir anti-IŞİD kampanyayla bölgeye yöneliyor. Sanki Dr. Frankenstein kendisi değilmiş gibi, şimdi bu kampanya çerçevesinde kendine yeni etki alanları ve ittifaklar oluşturuyor. Örneğin artık rahatça Suriye üzerinde askeri uçuşlar gerçekleştirebiliyor ve Rojava temelinde Kürt devrimiyle “ortak”lık hukukunu dillendirebiliyor.

Buna karşılık, Amerikan emperyalizminin en birincil hasmı olan Rusya, Amerika’nın bu yönelimini ona karşı bir koz haline getirip anti-IŞİD koalisyona İran’ı ve Suriye’yi de katarak bölgedeki konumunu pekiştirmek istiyor. “

“ Biz ise zaten ülke devrimiyle Kürt özgürlükçülüğünü “siper yoldaşlığı” tanımıyla stratejik bir bağlama yerleştiren bir hareketiz… “

Rojava DK için ne anlam ifade ediyor? Neden Rojava? Ve DK neden Rojava devriminde yerini aldı? diye sorduğumuzda Devrimci Karargah savaşçısı Ali Haydar şöyle yorumluyor: “ Biz ülke devrimiyle Kürt özgürlükçülüğünü “siper yoldaşlığı” tanımıyla stratejik bir bağlama yerleştiren bir hareketiz. Tarihin bölgedeki bu gidişini görüp Yılmazkayacı devrim anlayışıyla özgür Kürdistan dağlarına kamplarımızı kuralı çok yıllar oldu. Ve zaten sırf bu yüzden sömürgeci TC, liberaller ve oportünistler elbirliğiyle üzerimize sürekli saldırdılar. Şimdi biz de, bizim gibi başka devrimci örgütlerde Rojava devriminde karınca misali yerlerimizi almış durumdayız. Bu itibarla Rojava devrimi özel olarak bize öncü kararlılığımızın ve devrimsel bakışımızın bizzat tarih tarafından doğrulanmasını anlatmaktadır. “

“ Rojava’ya yönelik saldırıları biz en başından itibaren Kürt özgürlük alanlarını ve etkinliğini daraltmak üzere yönetildiğini ve yönlendiriliyor… “

DK Savaşçısı Ali Haydar Rojava’ya yönelik saldırıları da şu bağlamda değerlendiriyor: “ Rojava’ya yönelik saldırıları biz en başından itibaren Kürt özgürlük alanlarını ve etkinliğini daraltmak üzere yönetildiğini ve yönlendirildiğini söyledik. Bölgede yeni bir Kürt siyasal şekillenmesinin çıkacağı artık neredeyse tarihsel bir kesinlik kazanmışken bu siyasal alanın devrimci bir önderlik altında mı yoksa küresel sömürgecilikle ilişkilenmiş yerel işbirlikçi önderlikler üzerinden mi temsil edileceği elbette uluslararası emperyalist sistem açısından bir sorundur.

Ve zaten IŞİD’in bölgedeki bu tür sorunlara emperyalizm açısından bir çözüm getirmek üzere yapılandırılmış bir araç olduğunu daha ortaya çıkışının ilk gününden itibaren herkes dillendiriyordu. Bu nedenle IŞİD’in, örneğin Mahmur’a, Şengal’e, Kobane’ye saldırılarının bir bütün içinde Kürt siyasallığının devrimci gelişimini tıkayıp işbirlikçi yönetimine yol vermek amaçlı olduğu saldırı hedeflerinin niteliğinden bile hemen anlaşılabilecek durumdadır. Bu alanlar Kürt devriminin açılım yaptığı ve işbirlikçi Kürt açısından sorun olarak tanımlanmış alanlardır.

DAİŞ bu alanlara işbirlikçi ve küresel sömürgeci güçler adına yönelmiştir. Yoksa DAİŞ’in kendi amaçları itibariyle bu noktaların belirgin bir stratejik anlamı yoktur ve Mahmur’a yönelmeyi Erbil’e yönelecek bir saldırı kapısı olarak görmek sadece akıl karıştırıcı olmaktır. Olsa bile bu tür yönelimlerin yolunun hemen kesileceği Amerikan hava saldırılarından belli olmuştur. Özetle IŞİD’in Rojava saldırıları önce bölgesel Kürt siyasallaşmasının Barzani açısından sorunlu alanlarının temizlenmesi olarak gündeme gelmiştir ama Kürt Özgürlük hareketi bu alanları koruyarak ve hatta daha da hâkimiyeti altına alacak bir başarı gösterince artık DAİŞ’in Kürt saldırıları tümüyle AKP beslemesi politikalara göre şekillenmektedir.

“ Biz Orhan yoldaşın önderliğinde 2006’dan beri bu sahalardayız. O zamanlardan beridir yoldaşlık kavramının içeriğini Kürt devriminden ve devrimcisinden öğrendiklerimizle doldurmaya çalışıyoruz… “

DK savaşçısı Ali Haydar: Biz hareketli bir yerleşim halindeyiz. Ve genelde dağınık bir şekilde mevzileniyoruz. Bu itibarla bugüne kadar Kobane’den Şengal’e kadar bir yayılım içinde bulunduk. Hamlelere katıldık. Şu sıralar Cezire’deyiz. Elbette arkadaşlar bizlere bir özerklik ve özgünlük statüsü tanıyorlar ama esas olarak YPG’nin mevzilendirmesi ve yönetimi altında yer alıyoruz. YPG ve YPJ ile olan ilişkilerimiz son derece yoldaşcadır. Zaten başka türlüsü mümkün değil.

Hem bir devrim var ve biz de bu devrim içinde yer alıyoruz, hem de Kürt özgürlük hareketi, insan ve örgüt ilişkilerinde yoldaşlık kavramının en somut şekillenmesi denebilecek bir olgunluktadır. Biz Orhan yoldaşın önderliğinde 2006’dan beri bu sahalardayız. O zamanlardan beridir yoldaşlık kavramının içeriğini Kürt devriminden ve devrimcisinden öğrendiklerimizle doldurmaya çalışıyoruz. Eğer Kürt devrimiyle yoldaşlaşmamızda bir sorun varsa bu açıkça bizden kaynaklanıyordur, diye bakıyoruz, ilişkilerimize.

“ Rojava devrimi Türkiye devrimci hareketinin tarihinde stratejik bir kopuşma yarattı… “

Rojava devriminin Türkiye devrimci hareketinin tarihinde stratejik bir kopuşma yarattığını söyleyebiliriz. Bizim Türkiye devrimci hareketi tarihinde artık egemen olması için uğraştığımız yeni bir devrimci dönemin olgunlaşmasında Rojava devrimi stratejik bir moment oluşturmuştur. Türkiye devrim tarihinin 20’li ve 70’li açılımlarından sonra 90’dan itibariyle yasalcı, liberal, post marksist ve oportünist bir siyasal iklim ortama egemen oldu. İhanet ve teslimiyet bu dönemin belirgin siyasal tarzı idi. Solun tabanı ve siyasal doğruları doğrudan bu yönelimin etkisi altında kırılmalara uğradı.

Yasalcı ve kendiliğindenci örgüt ve mücadele modelleri esas alındı. 90 Kuruçeşme toplantılarıyla örgütlenen bu süreç bugün kendini BHH içinde sürdürüyor.  Kimi kırıntıları da HDP içinde liberal Kürt burjuvazisine yaslanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Çeyrek asırdır her devrimci atılıma oligarşiyle birlikte karşı çıkanlar bunlardır. Ve bugünlerde de Kürt devrimine sömürgeci Türk burjuvazisiyle birlikte “fazla ileri gitme”, “Kürt sorununu Kürdistan sorunu haline getirme” diye sosyal şoven uyarılar geliştirenler de gene bunlardır.

İşte Devrimci Karargah kendi ortaya çıkış ve varoluş gerekçesini Türkiye devrimci hareketini bu oportünist ve liberal ihanetten sıyıracak yeni bir devrimci dönem inşası üzerinden açıklamıştır. Bostancı direnişi siyasal sürece böyle bir devrimci müdahalenin bayrağı olmuştur.

Artık Rojava devrimi var ve bu devrimde kendini konumlandıran güçler eliyle Türkiyeli devrim giderek yükseliyor, kendini örgütlüyor ve siyasal alana bir aktör olarak çıkmanın hazırlıklarını yapıyor. Çeyrek asırdır solun ciğerlerine kadar işlemiş olan teslimiyetçi ruh yerini giderek devrimci olana terk etmekte. Şimdilerde görevimiz bu devrimci yönelimi yeniden örgüte ve eyleme dönüştürebilmektir. Görevimizin farkındayız ve yoğunlaşıyoruz.

“ Bölge bütünüyle bir geçiş yaşarken Türkiye solunun bundan azade olması düşünülemez. Türkiye solu da bir geçiş yaşıyor… “

Bölge bütünüyle bir geçiş yaşarken Türkiye solunun bundan azade olması düşünülemez. Türkiye solu da bir geçiş yaşıyor. 90’larda Kuruçeşme ile bir siyasal çizgi haline gelerek sol ortama tahakkümünü kuran oportünizmden yeni bir devrimci evreye geçişin dinamikleri devrede. Bu geçişin problemleri gündemde. Daha önce aktardık. Gene de kısa bir özetle söyleyecek olursak, Bostancı-Gezi ve Kobane dizilişi, bu üç müthiş direniş örneği Türkiye solunun oportunizmin tahakkümünden çıkışına yol veriyor ve oportunizmi kendi iç bunalımlarına sürüklüyor.

Yasalcı ve kendiliğindenci sol liberal ve oportunist anlayış Türkiye işçi sınıfının siyasal varlığının düşük bir profil göstermesinden dolayı bugüne kadar pek aşılamadı. Bu teslimiyetçi çizgiye itiraz geliştirenlerin önerdiği devrim tarihimiz ise ne yazık ki ciddi yenilgilerle dolu idi. Bu da siyasal hafızalarda ciddi bir yer bulmuştu. Buna karşın 90’dan itibaren oportünizmin de kitleler tarafından sınanacağı, deneneceği çeyrek asırlık bir zaman dilimi yaşandı. Artık oportünizmin de bir tarihi var. Ve bu tarih, Bostancı ve Gezi gibi, ardından Kobane gibi devrimci itirazlarla da doldurulunca oportünizmin kendini dayatabilmesinin koşulu kalmadı. Şimdi yeni bir devrimci yükseliş dalgasının eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Düşmanın korkusu da bu yüzdendir.

“ Metropol devrimini yükseltemediğimiz sürece Kürt devriminin de eksikli kalabilmesi mümkündür… “

Tarihe ambargo koymak haddimize değil ama metropol devrimini yükseltemediğimiz sürece Kürt devriminin de eksikli kalabilmesi mümkündür. Gerçekten özgür ve demokratik bir Kürdistan için Türkiyeli devrimin de özneleşmesi önemli bir ihtiyaç olabilir. Biz böyle bir devrim için hazırlanıyoruz.

Diğer yandan, basından takip edebildiğimiz kadarıyla ahlaksız bir ihanet ve sefil bir teslimiyet içinde olan oportünist ve liberal solcuların Kürtlerin biraz ileri gittiğini, RTE’yi devirmek için ateşkese gidilmesi gerektiğini, Kürt sorununun Kürdistan sorunu haline getirilmemesini vazetmelerini de büyük bir tiksintiyle karşılıyoruz.  Bu gibi yaklaşımlar bizden uzaktır. Bize göre Kürt devrimi bugün elinden geleni ardına koymamalıdır.

Konjonktür onun siyasal hedeflerine varmasına bugün için elvermiyor gibi görünse de devrimci zorlamanın konjonktürleri kendine göre düzenlemek olduğu da bilinmelidir. Devrimcilik devrimin nesnelliğine biçim veren öznelliktir. Bunlar afaki tanımlar değildir. Şurası çok açıktır ki Kürt devriminin bugün kazandığı mevziler yarın kaçınılmazca kurulacak müzakere masalarında birer koz niteliği taşıyacaktır.

Türkiye devrimci gençliğine çağrı…

Öncelikle bize görüşlerimizi ifade etme imkânı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.  Bunca açıklamanın ardından son söz olarak Türkiye devrimci gençliğine seslenmek istiyorum.  Bugün toplumun en ilerici, en devrimci, en uyanık gücü olarak Türkiye devrimci gençliğinin oportünizmin bütün oyalamalarından hızla sıyrılarak kendi tarihinin gösterdiği devrimci yola yönelmesi ve böyle bir tarihin bugün yeniden öznesi olma görevi vardır. Bu görev zemininde Türkiye devrimci gençliğini, bulunduğu her alanda Bostancı-Gezi ve Kobane’yle çizgileşen yeni devrimci atılımın ajit-prop örgütsel bir momentini oluşturmaya çağırıyoruz.

Tekrar teşekkür ederiz.

 

MAHİR YILMAZKAYA

* Devrimcikarargah.org sitesinden alinmistir

Önceki İçerikAKP’LİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?
Sonraki İçerikDevrimci Cephe Zorunluluğu