‘Bizler, devletin almadığı önlemler yüzünden hayatımızdan olmayacağız’

 

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay Bileşenleri olan kadın örgütleri, kadına yönelik şiddete karşı acil önlem/eylem planı oluşturulması için bir kampanya başlattı.

91 kadın örgütünün imzacısı olduğu kampanya metninde “Kadına yönelik şiddetle mücadelede muhatabımız yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü üzere koordinasyon içinde çalışması gereken İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarıdır. Gördük ki Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi açısından bir sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devlet, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşlar bu sınavdan kaldı” denilirken, şiddete karşı yapılması gerekenler sıralandı.

91 örgütün imzacı olduğu metin şöyle:

“11 Mart’ta ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından ve salgına karşı önlemlerin başlatılmasından bu yana kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri olarak değişen çalışma koşullarımıza rağmen danışma ve dayanışma faaliyetlerimize devam etmeye, alanda alınması gereken önlemlere ve kadınların yaşadıkları sorunlara işaret etmeye çalıştık. Aynı süreç içerisinde tüm ikazlarımıza rağmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kadınların ihtiyaç duydukları desteklere ve bu desteklerin nasıl sağlanacağına dair yapılan açıklamaların ise somut ve detaylı bilgi içermediğini, sürecin kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmediğini, aktarılan kısıtlı bilgilerin de uygulamada gerçekleşmediğini yaşayarak gördük.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede muhatabımız yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü üzere koordinasyon içinde çalışması gereken İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarıdır. Gördük ki Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelesi açısından bir sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde yükümlülükleri olan devlet, bakanlıklar ve yetkili tüm kuruluşlar bu sınavdan kaldı. Bir kere daha anladık ki olağan ve olağanüstü dönemlerde kadına yönelik şiddete dair İstanbul Sözleşmesi’ni temel alan istikrarlı bir politikanın uygulanmasına ihtiyacımız var.

Devleti, şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınlara destek veren biz bağımsız kadın örgütlerini dikkate alarak ve dahil ederek, aşağıdaki talepleri içeren bir acil önlem/eylem planını hazırlamaya ve tüm devlet mekanizmalarını ve yerel yönetimleri kapsayarak, ivedilikle bu planı uygulamaya çağırıyoruz.

Taleplerimiz

* Alo 183, sadece kadına yönelik şiddet alanında başvuru alan Acil Yardım Hattı olmalıdır. Kadın örgütlerinin şiddet hattına ilişkin önerilerine de danışılarak kapasitesi ve personelin niteliği artırılmalı, kolayca ulaşılabilir hale getirilmelidir. Alo 183 hattı için kamu spotları hazırlanarak etkili mecralar aracılığıyla kadınlara duyurulmalıdır.

* Sığınak ve acil barınma ihtiyacının karşılanması için sığınak sayısı ve kapasitesi artırılmalı,  gerektiği takdirde bunun için uygun kamu binaları ve özel yerleşkeler devreye sokulmalıdır.

* 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin ve eksiksiz şekilde uygulanmalıdır! 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulama konusundaki dirençler ve fiili engeller ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. HSK’nın 6284 ile ilgili kısıtlama kararı geri çekilmeli ve valilik, kaymakamlık, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon ivedilikle ve mazeretsiz sağlanmalıdır.

* Telefonla konuşamayacak durumda olan kadınlar için işlevli bir uygulama olan KADES, tüm platformlarda etkin bir şekilde duyurulmalı/paylaşılmalıdır.

* Kadınların şiddet sonrası destek mekanizmalarına erişimi için Pandemi önlemleri çerçevesinde kolaylaştırıcılık sağlanmalıdır. Hastane, karakol ve adliye süreçlerinde gerekli önlemler alınmalıdır.

* Kadına yönelik şiddete karşı sosyal, hukuki ve psikolojik desteklerin online platformlarda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar ivedilikle  güçlendirilmelidir.

* Kamu spotu aracılığıyla kamuoyuna, salgın önlemleri süresince kadınların tüm yasal haklarının devam ettiği/var olduğu konusunda bilgilendirme yapılmalı ve kamu çalışanları bu konuda bilgilendirilmelidir.

* Sosyal yardımlar/desteklerin öncelikle erkek şiddetine maruz kalan kadınlara ulaştırılmasının önü açılmalıdır. Ekonomik sorunların kadınları, şiddetle yaşamaya mahkum etmesi engellenmelidir.

* Yerel yönetimler tarafından hazırlanan acil eylem planlarında kadına yönelik şiddet faktörü dikkate alınmalı, stratejik plan revizyonlarında kadınlara yönelik hizmetlere yer verilmelidir.

*Türkiye’de kadınların 10. hafta sonuna kadar gebeliği sonlandırma hakları fiili olarak erişilebilir olmalıdır. Yasal hak olan “istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması prosedürü” mutlaka işletilmelidir.

 *Şüpheli kadın ölümleri mutlaka titizlikle incelemeye alınmalı ve aydınlatılmalıdır.

* Her ilde olmak üzere, cinsel saldırı suçuna maruz kalan kadınların, suça dair delil tespitinin, psikolojik desteğin ve hukuki sürece ilişkin etkin erişiminin sağlanması için, cinsel saldırı kriz merkezleri kurulmalı ve faaliyete geçirilmelidir.

*Çocuk istismarına karşı Çocuk İzlem Merkezleri’nin sayısı artırılmalı, her ilde ve büyük ilçelerde hayata geçirilmeli ve etkin biçimde çalışması sağlanmalıdır.

Bizler; devletin almadığı önlemler yüzünden hayatımızdan olmayacağız! 

Devlet yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İstanbul Sözleşmesi’ne göre kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete dair önleme, koruma, kovuşturma ve politika üretmekle yükümlü olan ve bunu kadın örgütleriyle koordinasyon içerisinde yapma mecburiyeti olan devletin, kadın örgütlerini muhatap alarak taleplerimizi derhal hayata geçirmesini istiyoruz.”

İMZACILAR

 1. 17+ Alevi Kadınlar
 1. Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği
 1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği – AKDAM
 1. Adıyaman İl Kadın Platformu
 1. Ankara Kadın Platformu
 1. Antalya Feminist Kolektif
 1. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 1. Antalya Kadın Platformu
 1. Aydın Kadın Efeler Derneği
 1. Aydın Söke Kadın Sığınma Derneği
 1. Ayvalık Kadın İnisiyatifi
 1. Bartın Kadın Dayanışma Derneği
 1. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
 1. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 1. Bornova  Kadın Dayanışma Derneği
 1. Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma – BEKEV
 1. Bursa Kadın Platformu
 1. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 1. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği – CEİD
 1. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi – ELDER
 1. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği – ÇEKEV
 1. Demir Leblebi Fanzin
 1. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 1. Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği
 1. Didim KİBELE Kadın Derneği
 1. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği – EKAMEDER
 1. Ege Kadın Buluşması Platformu
 1. Ekmek ve Gül
 1. Engelli Kadın Derneği – ENG-KAD
 1. Erktolia
 1. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 1. Eşit Yaşam Derneği – İzmir
 1. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
 1. Evkad-Adana
 1. Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
 1. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 1. Foça Barış Kadınları
 1. Günebakan Kadın Derneği
 1. İlerici Kadınlar Meclisi
 1. İmece Kadın Dayanışma Derneği
 1. İskenderun Kadın Platformu
 1. İstanbul Feminist Enstitü
 1. İzmir Çiğli Kadın Platformu
 1. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 1. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 1. Kadın Dayanışma Vakfı
 1. Kadın Dayanışması
 1. Kadın Emeği Kolektifi
 1. Kadın Savunma Ağı
 1. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 1. Kadınlar Birlikte Güçlü Hatay – Antakya Kadın Dayanışması
 1. Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
 1. Kadınlar Birlikte Güçlü – İzmir
 1. Kadınların Kurtuluşu
 1. Kadınlarla Dayanışma Vakfı – KADAV
 1. Kampüs Cadıları
 1. Kaos GL Derneği
 1. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 1. Kırkyama Kadın Dayanışması
 1. KİKAP Trabzon
 1. Kırmızı Biber Derneği
 1. Koza Kadın Derneği
 1. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
 1. Küçükçekmece Atakent Kadın Meclisi
 1. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
 1. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 1. Mersin Bağımsız Kadın Derneği – BKD
 1. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 1. Mor Dayanışma
 1. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 1. Mor Sarmaşık
 1. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 1. NAR Kadın Dayanışması
 1. Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği
 1. Rosa Kadın Derneği
 1. Sinop Kadın Platformu
 1. Sosyalist Kadın Meclisleri
 1. Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 1. Tevgera Jinén Azad – TJA
 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği – Tocin
 1. Toplumsal Hukuk Kadın
 1. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
 1. Uçan Süpürge Vakfı
 1. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği – UGKDD
 1. Urla Kadın Dayanışma Derneği
 1. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 1. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi – YAKA-KOOP
 1. Yeni Demokrat Kadın
 1. Yeşil Feministler
 1. Yoğurtçu Kadın Forumu
 1. Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu

    * Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşeni olan Adıyaman Kadın Yaşam Derneği, Ceren Kadın Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği, Muş Kadın Derneği, Selis Kadın Derneği ve Van Kadın Derneği’nin faaliyetine 22 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK/677) son verildiğinden listede yer alamamaktadır.

Önceki İçerikHaziranları Devrime Evriltmenin Taktik Gerekleri
Sonraki İçerikGEZİ/ HAZİRAN’IN BÜYÜK FOTOĞRAFI…