AFRİN, AKP-MHP FAŞİZMİNİN SONU OLACAKTIR!

Faşist T.C. devletinin Afrin’e saldırısı, tüm halkların özgürlüğü ve geleceğine karşı sömürgeci bir haydutluktur. Bu saldırı çok boyutlu bir saldırıdır. Yalnız dışarıya bir saldırı değil, en başta içeriye, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkına karşı ağır bir saldırıdır. Bu saldırı, Gezi direnişinden bugüne, milli mutabakat halinde, halka karşı sürdürülen faşist saldırganlığın ve işgalin devamıdır ve içerde faşizme karşı gidişi hızlandıracak, pekiştirecek bir saldırıdır. Bu işgalle başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm çalışanların üzerindeki sömürü ve baskı katmerlenecektir. Her dış işgal en başta içerde tüm halkın esir edilmesi, işgal altına alınması olarak gerçekleşir.

 

Türkiye gericiliğinin halkımız üzerine yüklediği en büyük kambur, en büyük saldırı sömürgeciliktir. Türk halkı, hala en büyük acıları ve manevi köleleşme ve çürümeyi Kürt halkına karşı sürdürdüğü sömürgecilik siyasetinden dolayı yaşamaktadır. Şimdi sömürgecilik, sınırların dışına, Kürt ve Arap halklarının yaşadığı topraklara taşıyor. Bunun arkasında hangi emperyalist haydutlarla, ne tür kirli pazarlıkların yapıldığını şu an tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz; bu, emekçi halklara karşı sömürgeci bir saldırganlık ve yağma hareketidir. Kimse yanılmasın, Türkiye artık tamboy bölge savaşının içindedir, içerde ve dışarda yıkılana kadar savaşı sürdürecektir.

 

AKP-MHP faşist ittifakı, kendisine karşı büyüyen kitlesel muhalefeti bastırmak için bu kanlı saldırıyı tezgahlamıştır. TC devleti de Tayyip Erdoğan da 40 yıldır çok iyi biliyor ki, bu ve benzeri kanlı saldırılar PKK’nin mücadelesini durdurmak bir yana daha da büyütmektedir. Gerçekte bombalanan Kürt mevzileriyle birlikte, Türk ve Kürt halklarının özgür geleceğidir. Bugün, yalnız Afrin bombalanıyor sananlar fena halde yanılmaktadır. Türkiye Erdoğan eliyle kanlı kuyuya sokulmuştur. Bu, Irak ve Suriye’de neler yaşandıysa aynı kanlı yolun açılmasıdır. Afrin’in bombalanması İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in bombalanmasının ön habercisidir.

 

Tekraren, uçaklar Kürt mevzilerini bombalıyor sananlar fena halde yanılıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri, dün Afrin’in, Kürt halkının yanısıra Türkiye’de laik ve seküler kesimlerin, demokratların, Alevilerin, işçi ve emekçilerin, gençliğin, kadınların tepesine de bomba yağdırdı. Kim farkında veya değil bu aşamadan sonra Kürt mevzilerine dönük her saldırı içerde Türk cihadizmini kurmaya hizmet etmektedir. Siyasetle uğraşan bu gerçeği görmek zorundadır. Bu gerçeği görmeyen veya görmek istemeyen tüm kişi, kurum, siyaset, parti, örgüt, komünist, sosyalist hangi sıfatı taşırsa taşısın, Türk faşist selefiliğinin iktidarının kurulmasına yardımcı olmaktadır.

 

Türkiye işçi ve emekçilerine sesleniyoruz;

Bu sömürgeci işgal, en başta sizin ve emeğinizin üzerinde ağır bir saldırı ve işgaldir. İşgallerde emekçilerin kanı akar patronların kasası dolar.

 

Tüm devrimci ve sosyalist güçlere çağrımızdır;

Bu işgal aynı zamanda yürütülen faşist kuşatmanın pekiştirilmesidir. Sömürgeci işgale karşı tereddütsüz mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Acil olarak tüm devrimci ve halkçı muhalefet güçleri hızla harekete geçmelidir. Artık kaybedilecek zaman yoktur, kaybettiğimiz ve geçirdiğimiz her gün ve saat faşizm ve gericilik alan kazanıyor, güç topluyor, silahlanıyor, kuvvetleniyor; halk ve devrimci güçler kaybediyor.

 

Bugün bu faşist katiller sürüsüne karşı direnmek yetmez, her olanağı ve aracı kullanarak taarruza geçmek devrimciliğimizin gereğidir. Faşizme karşı mücadele, artık direnme ve savunma düzeyinde ele alınamaz, AKP-MHP faşizmini yıkmak ve yerine tüm antifaşist güçlerin ortak iktidarını kurmak üzere harekete geçilmelidir. Öncelikli, acil görev, faşizme karşı olan tüm devrimci, sosyalist siyasal güçlerin birleştirilmesidir.

 

DKP, kalın çizgilerle ve yüksek sesle, siyaset sahnesindeki tüm güçlere bu temelde saflarını yeniden gözden geçirmeleri ve organize olmaları için çağrıda bulunuyor. Ağlamıyor yakınmıyoruz, bu alçak ve kalleş saldırılarla sonuna kadar savaşacağız. Türkiye ve Kürdistan’ı, Afrin’i, halklarımızı ve kendimizi bu faşist cihatçı katillerin ayakları altında çiğnetmeyeceğiz. İçerde dışarda, bu bombardıman ve akabinde devam edecek faşist saldırganlığa karşı bizler de tüm bölgede devrim cephesini ve devrimci savaşı yükselterek cevap vereceğiz.

 

Bombalanan yalnız Afrin değil Ankara ve İstanbul’dur!

Faşizme, sömürgeciliğe, işgale karşı direneceğiz!

21 Ocak 2018

 

 

Önceki İçerikAfrin’de, Tek Tip Elbise’de, asıl yok edilmek istenen insanlığımız
Sonraki İçerikHBDH: Afrin’e Sefer Olur, Zafer Olmaz!