Manşetler

DKP; EFRİN DEVRİMLE KARŞI DEVRİM ARASINDA BİR SAVAŞTIR!

 

Türkiye’nin başında tıp biliminin anlayacağı cinsten  pisikyatrik vaka bir adam yok. Önceden tasarımı yapılmış,  devlet çetelerinin her ihitiyacına göre dizayn edilen kullanışlı bir çetebaşı diktatör var. Burjuvalardan, bankacılardan, gerici tarikatlardan, Perinçek’e, Chp’ye kadar savaş ve çıkar ortaklığının ortak temsili var. Siyasetin şiddet olarak kurgulanışı “hasta bir adam”ın bağırıp, çağırıp, tehitler savurmasıyla sınırlı değil. Bir şiddet aracı olarak şiyasetin kurgulanışyla ilgilidir. Bu yüzden Erdoğan kollektif bir temsildir. Devletin ve kapitalist çıkar ilişkilerinin son ortak temsili..

 

Eferin’de sürmekte olan işgal ve ilhak savaşı yalnızca ; Erdoğan’la Kürt  devrimci direniş güçleri arasında bir savaş değildir. Bu savaş bir temsil savaşıdır. Erdoğan yalnızca Türkiye tarafında çözülmekte olan devlet sınıflarını temsilen savaşmıyor, aynı zamanda bütün dünya ve Ortadoğu gerici rejimleri adına da savaşıyor. Bu savaş başka bakımlardan da bir temsil savaşıdır. Rojava’da başlayan demokrartik  bir toplum  inşası, sadece Türk egemen sınıflarının rejmini tehdit etmiyor, aynı zamanda başarılı bir proje olarak bölge rejimlerini de tehdit ediyor. Çünkü Rojava devrimi her geçen gün bölge halklarına esin kaynağı oluyor.

 

Efrin savaşı bunlarla sınırlı değil!. Efrin savaşı aynı zamanda kuzey Kürdistanda  sürmekte olan savaşın bir devamıdır. Kürtleri sömürgeleştirme savaşının bir parçası ve davamıdır. Bu yüzden Efrin’de verilen devrimci direniş savaşı bir devrimci  sathı koruma savaşdır. Bu bakımdan  “savaşa hayır” demek, savaşan güçlerin karakterini aynılaştırmaktır. Devrimle, karşı devrimci güçler arasında bile, isteye ayrım yapmama çabasıdır. Edoğan’da ruhunu ve temsilini bulan fetih savaşını görmemektir. Böyle bir “köpük” siyaset demokratik bir siyaset olmaz. Savaş karşıtlığı buradan kurulamaz…

 

Erdoğan ve arkasındaki devlet çetlerinin devrimi boğma  girişimi  orta sınıfın  “madur”luk ve “vicdan” siyasetine bırakılmayacak kadar keskin ve gerçektir. “savaşa hayır” demek Türkiye’de  devrim istemiyoruz demektir. Türkiye halklarının özgürleşmesini istemiyoruz demektir. Efrin kazanılmış bir devrim sathıdır. Bu devrimin kalıcı olması; Türk devlet çetlerinin  Erdoğan üzerinden sürdürdüğü ilhak savaşını Türkiye içinde boşa düşürmektir. Efrin’i savunmak bir devrimi savunmaktır..

 

Efrin Türkiye’nin içidir.

Efrin’de devrimci bir durum var. Devrimci bir toplumsallığın inşası var. Bölge halklarının yüz yıllardır yaşayamadığı barış ve özgürlik içinde yaşama çabası ve inşası var.. Efrin devletin olmadığı ve halkın kendini yönetiği özgür bir alandır. Efrin’de devrim var!. Erdoğan’da temsilini bulan devlet çetlerinin ilhak girişimi, özgürce yaşama arzusunun sınırın öbür tarafına geçmesini engeleme ve boğma girişimidir. Türkiye demokratlarına ilericilerine, sosyalistlerine düşen görev; “savaşa hayır” demek değil, Efrin’de başlayan devrimci cüret ve dalgayı Türkiye’nin içine taşımaktır. Efrin’i bir “toprak parçası” olarak  “madur”luk üzerinden değil, devrim olarak sahiplenmektir, devrimden yana olmaktır. “Ortaya konuşmak “ orta sınıf vidanı üzerinden “meşru” siyaset kurugulamak, madurluk söylemleri üzerinden itibar devşirmek kimseyi devrimci yapmaz, tersine burjuva liberal ahlakın parçası ve payandası kılar. O burjuva liberal ahlak ki,  yeryüzünde bütün kapitalist fetih ve sömürünün, serbest piyasanın aklı ve  ruhudur. Bu akıldan kopmak  için Efrin’e bir devrim ve özgürleşme eylemi olarak bakmak gereklidir.

 

Efrin’e yönelen ilhak savaşı toplumun her kesmini, her sol çevre ve yapıları sınayan bir momenttir. Bir aynadır.

Efrin kaybederse bir devrimci satıh kaybetmiş olur. Bu satıh  yeniden kazanılır. Efrin’de özgür bir hahaytı kuran güçler buna muktedirdir!. Ama Devlet çeteleri Efrin üzerinden toplumun tüm kesimlerini teslim alır ve feth ederse herkesi suç ortağı kılar.. Türkiye’yi bir savaş toplumuna dönüştürür. Türkiyeli sosyalistler, sürmekte olan ilhak savaşını anlamak zorundadır. Devrimci cesaret ve organize olma deneyimlerine dönmek zorundadır. Türkiyeli devrimciler; ilhak savaşına karşı, devrimci savaş bayrağını ellerine almalı ve görevlerini örgütlemelidir.. Bunu başarabilecek deneyim ve birikim vardır. Bu bir tercih sorunudur. Devrici mücadele “makro siyaset” sorunu değil, gazeteci edasıyla”analizler yapma” sorunu değildir, savaşma ve kavga edebilme yeteneğini kulananabilme eylemdir. Buna cüret edebilme cesaretini ortaya koyma girişimidir.

 

Biz Devrimci Komünarlar  Partisi olarak  Efrin devrimini  satıhda savunuyoruz. Savaşçılarımız yaralanıyor ve şehit düşüyor. Türkiye’nin bütün kentlerinde hazırlıklarımızla, olanaklarımızla ilhak savaşına karşı  “Direniş Birlikleri”nin oluşması için tüm desteğimizi vereceğiz.  Tüm sosyalist ve devrimci çevreleri her alanda Devrimci Direniş Birlikleri oluşturmaya çağrıyoruz.  Hemen  direniş hatlarımızı kurmazsak, Hegomonik olarak kurugulanmış siyaset üzerinden kendimize bakmaya devam edersek, liberal akınıya kapılırsak, tarih devrimci -sosyalist olduğunu idda eden çevreleri de çöpe çevirecektir.

 

Şimidi cesaret, özgüven ve cüret zamanı. Şimdi her alanı, devrimci direniş alanına çevirme zamanı.

Şimdi zaman; devrimi Türkiye’ye çağırma zamanı

Şimdi zaman; Devlet çetesinin ilhak savaşını devrimci bir savaşla karşılama zamanı.

Biz kazanacağız!

 

DEVİMCİ KOMÜNARLAR PARTİSİ

31 Ocak 2018

 

Yazdır e-Posta

Brosurler

Devrimci Cephe Broşür Dizisi