Manşetler

Savaş alanlarında ölümüzleşen Ulaş Adalı İsviçre de anıldı

 

Devrimci mücadelede yaşamıyla, duruşuyla, yöneticilik ve komutanlık vasfını layıkıyla yerine getireni Halkarın Birleşik Devrim Hareketi’nin örgütsel, siyasi ve askeri çalışmalarına da öncülük eden Devrimci Komünarlar Partisi kurucu kongre üyesi ve MK üyesi Ulaş Adalı (Gökhan Taşyakan) yoldaş ölümsüzleşmesi üzerine bir çok alanda olduğu gibi İsviçrede de anıldı.

 

Siper yoldaşları ve mücadele arkadaşları bu örnek devrimciyi bağrına basarak coşkuyla sahiplendiler ve anısını, mücadelesini yaşatmak, onu bu mücadeleye gönül vermiş, bu mücadele içinde yer alan halklarımıza, emekçilere anlatmak, onun mücadelesini kavratmak için olan layık olacaklarına bir kez daha söz verdiler.

 

İsviçre'nin Zürih şehrinde 24 Eylül 2017 de yapılan anma etkinliği saygı duruşuyla başladı. Anmada‚’’Toprakla tohumun, ateş ile körüğün, rüzgar ile alevlerin, barut ile kıvılcımın, cesaret ile bilincin, haklılık ile gücün, inanç ile cüretin buluşması. Mahir ile Ibrahim’in, Deniz ile Mazlum’un, anadolu ile mezopotomya’nın, fırat ile asinin, çoruhun, sakaryanın, ağrı ile amanos’un, zigana’nın, dağlar ile sehirlerin, fabrikalar ile köylerin isçiler ile köylülerin, kadınlar ile erkeklerin, Kürtlerin, Türklerin, Arap, Laz, Ermeni, Alevilerin, Süryanilerin, Çerkezlerin, Sur’un, Cizre’nin, Silopi’nin, Nusaybin’in, Kobanê’nin, Qamişlo’nun, Şengal’in, Hatay’ın, Ankara’nın, Geziden Rakka’ya halklar ile devrimin, devrim ile hareketin, hareket ile zaferin öncü gücü şehitlerimizi anıyoruz’’ denildi.

 

Ulaş yoldaşın Kobanê’ye giderken ailesine ve yoldaşlarına yazdığı mektup okundu; ’’nasilki düşmediyse Stalingrad, yenilmediyse Moskova, düşmeyecek Kobanê, düşmeyecek Afrin, düşmeyecek Rojava, direniş yenilmeyecek’’... Ulaş yoldaş sadece bu mektubuyla değil, bu mektubunda yazdığını yaşamda gerçekleştiren sadece Rojava değil, Suriye’nin bir çok alaninin özgürlesmesinde yer almakla kalmadi, yeni alanlarin özgürleşmesi ve birleşik devrimimizin zafere ulaşması için daha ileri adımların atılmasının, emekcisi ve yöneticisi olduğu vurgulandı.

 

Şehit Ulaş Adalı’nın savaş alanlarından oluşan görüntüleri ve Rojava Birleşik Özgürlük Güçleri Şehit Bedreddin Akdeniz taburunda düzenlenen anma töreni görüntülerinden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.

 

Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) adına konuşan temsilci‚’’ Ulaş yoldaş 12 Eylül 2015 de şehit düşen komutan Rasih Kurtuluş (Aziz Güler) ve diğer şehitlerimizle birlikte Özgürlük Güclerimizin yaratıcısı, onun geliştiricisi, halklarımıza umut olmasına, öncüleriydiler. onların bizlere devrettiği partimiz DKP ve Özgürlük Güçleri’miz göğüs göğüse savaşın sürdüğü devrimci savaş meydanlarında tereddütsüz en öne atılanlarımızdı. Onların bize devrettiği komünar ruhu ile özgürlüğe, Özgürlük Güçleri’yle devrim ve sosyalizme bir adım daha yaklaşırken bunu geliştirip zafere taşıyacağımıza dair öncü ve komutan yoldaşlarımıza söz veriyoruz...’’

 

Ardından Halkarın Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adına söz alan konuşmacı‚’’faşist diktatörlüğün ve uluslararası hakim sınıfların halklarımıza karşı başlattıkları savaş ve yoketme politikaları karşısında bugün herzamankinden daha çok ezilen, sömürülen, yok sayılan halkların birlige, mücadelede ortaklasmaya ihtiyaci vardir. Iste bu somutlukla ortaya cikan Haklarin Birleşik Devrim Hareketi’nin oluşumu, gelişimi konusunda büyük çabalar sarf eden, bunun ilerletilmesi için canla başla çalışan Ulas Adali yoldasin emegi ve katkisini asla unutmayacagiz ve onu gelistirerek halklarimiza birleşik devrimi armağan edeceğiz’’, diye vurgulandı.

 

TKEP/Leninist Avrupa komitesi su sözleri vurguladı‚’’Ulaş Adalı yoldaş ömrümü Türkiye halklarının devrim ve komünizm davasına, Kürdistan halklarının ulusal ve sınıfsal kurtuluş davalarına adamıştır. Bize düşen, kahramanlarımızın davasını zafere ulaştırmak için birleşik devrim yolunda yürümektir. Bize düşen, onlara devrim ve komünizm bayrağını burjuva iktidarın, burjuva devletin burçlarına dikmektir. Bunu başaracağız! Bu bizim kahramanlarımıza sözümüzdür.’’

 

Ardından TKP-LM İsviçre yönetimi yaptığı konuşmada birlik mücadele zafer için, şehitlerimizi sahiplenmek ve onların mücadelesini geliştirmek sorumluluğunun üzerimizde olduğu vurgusunu yaptı.

 

MKP adına söz alan konuşmacı birlik, mücadele vurgusunun yanı sıra, Hakların Birleşik Devrim Hareketi’nin mücadelemizdeki anlam ve önemine değinerek Ulaş yoldaşın katkıları, mütevaziliği ve çabasının örnek alınması gerektiği vurguladı. İnsanlarımız katledilirken, kadınlarımızın çesetleri panzerlerin altında sürüklenirken insanlık utanmadı. Sadece biz devrimciler, mücadele edenlerin yüreği yandı. Bunun için bizler daha çok mücadele etmeliyiz, mücadeleye sarılmalıyız. Dersimde şehit düşen MKP önder kadrolarından Yılmaz Kes yoldaşın dediği gibi ’’kudretli olalım, cesaretli olalım, daha fazla öne çıkalım’’ söylemini kendimize rehber edinmeliyiz, diyerek sözlerini bitirdi.

 

Kürt Toplum Merkezi - NCDK es başkanı ise‚’’süren savaş karşısında sadece Kürt halkının direnmesi yetmediği, bu savaşı sonlandırmak hakların özgür ve demokratik bir birlikteliğe ve yaşama kavuması için tüm güçlerin bugün Kobanê de, Rojava da Ulaş yoldaşlar gibi nasıl birlitke savaşıyor, mücadele ediyorsa tüm alanlarda aynı şekilde hareket etmesiyle ancak kazanılabileceğini vurgulayarak, yaşadığımız avrupa alanında da küçük büyük gibi ayrımlar yapmadan tüm güçlerimizi birleştirip birlikte hareket etmeliyiz, birlikte mücadeleyi göğüslemeliyiz’’ cağrısı yaptı.

 

MLKP adına konuşma yapan katılımcı, birlik, mücadele vurgusu yaparak, ’’komün ruhuyla cephede öne atılanları saygıyla selamlıyoruz’’ dedi.

 

20 Eylül de yaşamını yitiren devrimci anamız Cumartesi Annesi Güzel Şahin ve TKP-ML üyesi Serdar Can’da anıldı. Güzel ana ve Serdar Can’nın anısına İsviçre Yeni Kadın temsilci konuşma yaptı. ’’Devrim emektarlarından Serdar Can ve ardından Güzel Şahin annemiz ölümsüzleşti. Yüzü yarına dönük ve yarın için direnenlerimizden Güzel’lerimiz, Serdar’larımızı uğurladığımız şu günlerde onlara vereceğimiz söz, elbette egemenlerin saraylarını, saltanatlarını başlarına yıkmak olacaktır’’.

 

DKP Avrupa son olarak su sözleri vurguladı, ’’Hevalno, dostlar, yoldaşlar, kavga bedel istiyor. kavga her zamankinden daha büyük bir inanç, cesaret, fedakarlık ve cüret istiyor. Kavga bizi bekliyor. Şehitlerimizin cesetleri üzerinde, emekleriyle şekillenen yaşatmak, geliştirmek ve zafere taşımak görevleri bizlerin omuzlarındadır. Varsın kimileri yürüsün bataklığa, sen yenilen bir kez daha, kır at zincirlerini, daha yükseklerde dalgalandır bayrağı umut kaynağımız örgütlü gücümüzdür, kavgamız geleceğimiz, inancımız zaferimizdir.

Devrimci mücadele tüm ağır kayıplarıyla faşizm karşısında ilerlemeye devam ediyor. Gericilere, faşizme karşı devrimci savaşı ve birleşik devrimi büyüten tüm Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimcilerin yanında olduğumuzu, Ulas yoldas sahsinda onların mücadelelerine bağlı kalacağımızı ve onların mücadelelerinin sesi olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz

 

Devrim ve sosyalizm mücadelesine, şehitlerimize bağlı kalacağımızı yineliyoruz.

Devrim şehitleri ölümsüzdür.

Şehit namirin.

Yaşasın devrimci dayanışma.

An serkeftin, an serkeftin.

 

İsviçre – Zürih / 24 Eylül 2017

 

 

 

 

 

Yazdır e-Posta

Brosurler

Devrimci Cephe Broşür Dizisi