Manşetler

BÖG: Orhan Bakırcıyan Faşizme Karşı Savaşımızda Pusulamızdır!

 

Orhan Bakırcıyan Faşizme Karşı Savaşımızda Pusulamızdır!

 

14 Ağustos 2017 tarihinde TKP/ML TİKKO Rojava komutanı Orhan Bakırcıyan (Nubar Ozanyan) ölümsüzleşmiştir. Orhan yoldaş 40 yıllık kesintisiz devrim mücadelesinde savaş cephelerinde en ön saflarda yer almış, fedai duruşunu bozmamış, kendini herşeye vermiş, yaşamda dönemin devrimci görevlerini gerçekleştirmede örnek olmuş bu çizgide ilerleyerek Türkiye ve Ortadoğu devrim mücadelesine unutulmaz bir değer bırakmıştır. Yaşamını devrim ve sosyalizm yoluna adayarak, sarsılmaz iradeye, tükenmez enerjiye ve inanca sahip olan Orhan yoldaş mücadelenin zorluklarına ve engellerine karşı insanlığın çıkarlarını ve devrimci onuru herşeyin üstünde tutarak kesintisiz 40 yıllık devrimci savaşımında devrimin zaferini yaşamış ve yaşatmıştır.

 

Kapitalist emperyalistlerin ve bölge gericilerinin ülkemiz ve bölgemizde işçi sınıfına ve ezilen tüm halklara kurşunlar ve bombalar yağdırdığı dönemlerde tüm bu gericiliklere karşı mücadele çizgisini en üste çekerek yenilmez bir savaş ve yaşam gücü olarak özgürlük mücadelemizde ölümsüzleşen Orhan yoldaşımızın yaşamı devrimci savaşımızın yol göstericisidir. Mücadelemize öncülük eden Orhan yoldaşın fedakarlıkları ve yarattığı değerler bütünü bugünün adanmışlarında hayat bularak, yaşamda ve savaşta büyüyecek ve bizi devrime taşıyacaktır.

 

“Soykırım yaşamış, mazlum, emekçi Ermeni halkının acılarına tutunup ARARAT’ ın zirvelerine çıkarak devrimci savaşın çıtasını yükseltmeye çalıştı. Adını aldığı Ermeni fedai geleneğinin çağdaş komutanıydı. Martager yoldaş TKP/ML-TİKKO’nun yükseklere çekilmiş en iddialı, en kararlı aynı zamanda en mütevazi savaş ve direniş bayrağıdır. O, Ararat’ın savaş zirvesinden Filistin’e, Dersim’e Ermenistan’a oradan Rojava’ya akıp giden bir devrim rüzgarıydı. “

 

Orhan yoldaşımız ve tüm devrim şehitlerinin yarattığı değerlere sahip çıkmak onları büyütmek ve zafere taşımak Özgürlük Gücü ve Komünarlar olarak sözümüzdür. Türkiye ve Kürdistan devrim tarihinin yarattığı yüce değerler yolumuzun ışığı ve halkların umududur. Özgürlük Güçleri Orhan yoldaşımızın bize bıraktığı çizgide ilerleyerek tarihsel siyasal haklılık ve doğruluğun gerçekliğinin sağlamlığı ve enerjisi ile Orhan yoldaş şahsında tüm devrim şehitlerinin ideallerini zaferle taçlandırmak için mücadele edecek ve zafere doğru yürüyüşünü kesintisiz bir şekilde sürdürecektir.

 

Komutan Yoldaş Orhan Bakırcıyan Ölümsüzdür!
Yoldaş Martager Yaşıyor TKP/ML Savaşıyor!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Devrim Yaşasın Sosyalizm!

 

Birleşik Özgürlük Güçleri
Rojava Komutanlığı

 

Yazdıre-Posta

Brosurler