19 Aralık cezaevi, Maraş ve Roboski katliamlarını UNUTMADIK

 

19 Aralık cezaevi katliamı, Maraş katliamı ve Roboski katliamını UNUTMADIK, Tüm katliamların hesabını sorduk, soracağız…

Tarih, sayfalarına bu kanlı katliamları işlediği kadar, bunun karşısında can bedeli, destansı devrimci kahramanlığı ve iradenin destansı direnişi de tarihin en güzel sayfalarında yer aldı... Direniş tohumlarını halkın kurtuluş toprağına emanet edenlerimiz oldukça bu kavga bayrağının yere düşmeyeceğine olan bağlılığımız tamdır. Emperyalist, faşist ve her türden gerici akımlar bilsinler ki, geleceğin aydınlık günlerinin yaratılmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.

Maraşta 24 Aralık 1978’de Kürt Alevi toplumunun, Devrimci mücadeleye destek veren, faşizme ve adaletsizliğe karşı devrimcilerin yanında yer alan toplumu katliamla sindirilmek istenmiştir. Hedef devrimci, demokratik mücadelenin önünü almak, gelişmesini engellemekti. Maraş Katliamı ile Alevi toplumunun direnişçi karakterinin devrimci hareketle buluşması engellenmek istenmiştir.

Türkiye ve Kürdistan tarihinin tanık olduğu en kanlı zindan katliamlarından biri olan 19 Aralık Zindan katliamının 17. yılını faşist devletin zindanlarda devrimci tutsaklara karşı yeni katliam planladığı, baskı ve terörü artırdığı, sürgünlerle, yasaklarla, işkencelerle onları teslim almaya çalıştığı, açlık grevlerinin yaşandığı bir dönemde anıyoruz.

28 Aralık 2011 tarihinde Roboski Katliamında çoğu çocuk 34 insanımız katledilmiştir.

Roboski Katliamı ile Kürt halkının yurtsever-demokratik mücadeleye katılımı, Kürt Özgürlük Hareketi öncülüğünde serhildan hareketinin önü alınmak istenmiş, bir kez daha baskı ve katliamla Kürt toplumu devrimci mücadeleden uzaklaştırılmak istenmiştir. Roboski Katliamı ile Kürt soykırımı güncellenmiştir. Dersim, Halepçe ve diğer yerlerde yapıldığı gibi fiziki soykırımla Kürt halkı susturulmak, teslim alınmak istenmiştir.

Şimdi Devrim Zamanı!

Zindanlar Yıkılsın Tutsaklara Özgürlük!

Faşist Türk devletinin katliamlarının hesabını sorduk, soracağız!

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!

Devrim için savaşmayana sosyalıst denmez!

Yazdır