Flaş Haber

Manşetler

Garbis Altınoğlu’nun anısına
Created on Cumartesi, 19 Ekim 2019 23:02
  Erken 68’li devrimci, sosyalizmin ve proleter enternasyonalizminin yılmaz savunucusu Garbi...

Read more

Suriye’de çok yönlü hamleler
Created on Cumartesi, 19 Ekim 2019 22:54
Tayyip Erdoğan, Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik başlatılan operasyonun -Numan Kultulmuş’un deyimiyl...

Read more

Kaybedecekler
Created on Cuma, 18 Ekim 2019 01:05
Selefist faşist Erdoğan yönetimindeki işgalci Türk ordusu ve beslemesi çeteleriyle her türlü sav...

Read more

Mazlum Ebdi: Direnişin olduğu yerde zafer de olacaktır
Created on Çarşamba, 16 Ekim 2019 23:36
İşgalci Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük 8’inci gününde devam eden işgalin amacını ...

Read more

Özerk Yönetim: Sınır güvenliği konusunda Suriye ile anlaşıldı
Created on Pazar, 13 Ekim 2019 23:51
Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi Suriye hükümetinin sınır güvenliği görevini yerine getirmesi iç...

Read more

ROJAVA İÇİN AYAĞA KALK
Created on Cumartesi, 12 Ekim 2019 23:32
  12 Ekim Rojava ile dayanışma gününde dünyada yüz binlerinin yüreği Rojava için attı Faşis...

Read more

Faşizme, savaşa, işgale karşı ayağa kalkma zamanı
Created on Çarşamba, 09 Ekim 2019 21:40
  Faşist sömürgeci Türk devletinin özgür Rojava’ya karşı başlattığı işgal saldırısı başlad...

Read more

PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN SİMGESİ CHE
Created on Çarşamba, 09 Ekim 2019 18:34
  Binbaşı Ernesto Che Guevara’yı devrim düşünün peşinden giderken katledilişinin 52. yılında...

Read more

Garbis Altınoğlu’nun anısına
Garbis Altınoğlu’nun anısına
Suriye’de çok yönlü hamleler
Suriye’de çok yönlü hamleler
Kaybedecekler
Kaybedecekler
Mazlum Ebdi: Direnişin olduğu yerde zafer de olacaktır
Mazlum Ebdi: Direnişin olduğu yerde zafer de olacaktır
Özerk Yönetim: Sınır güvenliği konusunda Suriye ile anlaşıldı
Özerk Yönetim: Sınır güvenliği konusunda Suriye ile anlaşıldı
ROJAVA İÇİN AYAĞA KALK
ROJAVA İÇİN AYAĞA KALK
Faşizme, savaşa, işgale karşı ayağa kalkma zamanı
Faşizme, savaşa, işgale karşı ayağa kalkma zamanı
PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN SİMGESİ CHE
PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNİN SİMGESİ CHE

ÇÖZÜM UZLAŞMACILIKTA DEĞİL, FAŞİZME KARŞI CEPHEDE SAVAŞ AÇMAKTA

 

"Burjuvazi ve işçi hareketi oportünistleri, bugün işte Marksizm’i 'evcilleştirme' üzerinde birleşi­yorlar. Öğretinin devrimci yanı ve devrimci ruhu unutuluyor, siliniyor ve değiştiriliyor. Burjuvazi için ka­bul edilebilir ya da öyle görünen şeyler ön plana çıkarılıyor ve övü­lüyor." (Lenin)

Uzun bir süredir birçok kesim ve sol’un bir kısmı dilinde faşist AKP-MHP ittifakının sonunun geldiği, AKP sonrası hazırlıklar yapıldığı tespitleri yapmakta, demokrasi ittifakları AKP-MHP dışındaki güçlerin bir aradanlığından dem vurmaktalar. Ancak bilinen bir gerçek var ki, Türkiye oligarşisi ve onun faşist iktidarı içinde bulunduğu krizi aşmak için haklarımıza karşı her türlü baskı ve zulmü arttırmaktadır. Bu tespitlerin özünde kendi öz gücüne, halka güvensizliğin bir ifadesidir. Faşist AKP-MHP ittifakı gitse bile ülkemizde oligarşinin uyguladı baskı sömürü politikalarında değişen ne olacak? Biz söyleyelim, hiçbir şey! O zaman baskı, sömürü, zulüm ve soykırıma karşı mücadele eden güçlerin bu beklentisi ne, nerden kaynaklanıyor.

İstanbul yerel seçimleriyle birlikte giderek gelişen ve son günlerde Almanya’nın Başkenti Berlin'de düzenlenen “Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme Arayışı” konferansı bir kesimin gündemini yoğun olarak işgal etmekte. Bu konferansta emek düşmanları, halkların katliam, soykırım, baskı ve zulüm düzeninin bekası için var olan CHP-Fazilet Partisi ve devrimcilere, Kürt özgürlükçülüğü karşısında dün Ergenekoncuların, Fetö´nun basındaki sesi olanlardan liberalizmin bayraktarlığını yapan bir kısım ile sözüm ona aydın-yazar-çizer yer aldı. Bunlarla birlikte bir kısım aydın-yazar, Kürt kurumları ve utangaç bir şekilde katılımcı, “yok gözlemci”.. söylemiyle yer alan bir kesim sol sosyalist iddiasındaki kurumlar vardı. Her ne anlama geliyorsa “katılımcı”, “gözlemci” vb sıfatlar olunca devrimciliğe helal gelmiyor her halde. Öyle ya, yıllarca CHP faşist parti, Faziletin başkanı Sivas’ta Aydınlara ve Alevi halkımıza karşı girişilen saldırı ve vahşice yakılmasında; “Gazanız mübarek olsun” diyende vardı. Öylesine verimli tartışma ve fikirler ürettiler ki, bu topraklarda yaşanan soykırım kelimesi sansürlenerek birlikteliği “zedelenmesin” adına “yüzleşme” dendi.

Diğer yanda CHP'nin sözüm ona düzenlediği Suriye Konferansı olumlu bir adım olarak değerlendirilmekte. Gerçekte CHP'nin bu Konferansı demokratik halkların Kendi Kaderini özgürce belirlemesi, Suriye halkının özgürleşmesi temelinde bir konferans mıydı? Bu soruların karşılığı tabii ki koskocaman hayırdır. Niye hayır, özellikle bu konferans faşist Türk devletinin Suriye de içine girdiği açmaz, battığı bataklıkta onu kurtarma manevrasından başka bir şey değil. Çağrılan bileşenlere baktığımızda faşist Türk devletinin yani AKP-MHP faşist kafa yapısından farklı değil. Yine temelinde orada ki Kürt halkının kazanımları ve varlığının inkârı vardır. Bu şaşırtıcı olmasa gerek. Dün sınır ötesi işgal ve ilhak politikalarına, Efrin işgaline her türlü desteği sunan CHP değilmiydi.

Tüm bunlar bilindiği halde söylenenlere bakıldığında, siyasetin bu kadar basite alınmaması gerektiğini düşünmemek elde değil. Sistemi yok sayıp faşizmi sadece AKP-MHP´ye indirgemek, tarihsel gerçeklere ve somutluğu görmemektir. Başta CHP olmak üzere yılların zulüm, katliam, soykırım, baskı ve sömürü mekanizmasının önemli bir ayağı yeniden umut olarak halkların önüne konmaya çalışılıyor. Ne adına? Halkların kurtuluşu, özgürlüğü, gelecegi, faşizmi yenme adına. Oysa bugün yaşananları az-çok bilen birçok insan, söylenenlerin çoğu karşısında "Bunlar ne diyor, neden bahsediyor!" diye hayrete düşmekten kendini alamıyor.

Tüm bu söylenenler karşısında Türkiye sınıflar mücadelesi önemli bir dönemeçte ise ve bizler bu önemli dönemeçte emekçi halkın kurtuluş mücadelesini zafere taşımak istiyorsak, geçmiş yaşananlardan dersler çıkarmak, uzlaşmacılığın, liberalizmin dümen suyuna girerek değil, ML perspektifi ile mücadeleye sarılmalıyız. AKP-MHP nezlinde faşizmin toplumu içine soktuğu cendere karşısında belki bunlardan bahsetmek; ´demokrasi platformu, birlik olma, Demokratik Türkiye İçin Toplumsal Sözleşme Arayışı´ gibi kulağa hoş gelen söylemler size inanan bazı insanlar bulabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, gerçeklerin üstünü uzun süre örtmek mümkün değildir. Mücadele bir süre sonra yüzünüzü açığa çıkarır ve en büyük darbeleri yine o sahte umutlarla aldattığınız insanlardan yersiniz.

Emekçi sınıflar adına siyasal mücadele yürüttüğünü söyleyip burjuva siyasetçiliğinin iplerinde cambazlık yapanların hiç de az olmadığı bir süreçte, yerine getirilmesi gereken bir görev olarak görüyoruz bu hatırlatmaları.

Bugün açıktır ki, içinden geçtiğimiz süreçte proletarya ve devrimcilik adına arenada yer alan her hareketin izleyeceği politika, bu araçları etkisiz kılmak, oligarşinin ve liberalizmin oyu­nunu bozmak üzere şekillenmelidir. Bu da başta CHP'nin faşist sahtekarlığını geniş bir şekilde halka teşhir etmeyi, düzeni değiştirmenin değil korumanın aracı oldu­ğunu göstermeyi, faşizmin terörüne karşı ise devrimci mücadeleyi, sınıf bilincini öne çıkartarak halk üzerindeki pasifize edici etkisini kırmak ve faşist sistemi dağıtmayı ge­rektiriyor.

Liberalizm ve reformist sol ve sol yelpaze içinde yer alan geniş bir kesim, tam aksi bir politika izliyor. Faşizmi salt AKP-MHP indirgemek ve mücadeleden tek anladıkları tıpkı oligarşinin yapmaya ça­lıştığı gibi, CHP'nin kuyruğuna takılıp, halka verilmeye çalışılan sahte umutları pekiştirmektir. Faşist saldırılar karşısında mevcut demokratik mevzilerle onun yenileceği, alt edileceğidir.

Sınıflar mücadelesinde iki iradenin çatışması karşısında tarih boyunca reformizm tutumu emekçilerle birlikte olmak değil, sistemle uzlaşmak olmuştur, bugünde aynısını yaşıyoruz. "Reformcu için reform her şeydir, devrimci çalışma ise gelip geçicidir, sö­zü edilecek bir konudur, göz boyamaya yarar." diyor Leninizmin İlkeleri'nde Stalin. İşte reformizmin açmazı buradadır. Devrime inançsızlıktır, yıkmaya yönelik eylemlerin karşısına çıkmaktır, hali hazırdaki statükoculuğu savunmaktır, yasal olana tapmaktır, onun önünde vecde ile secdeye durmak­tır, kitlelerin apolitikleştirilmiş olmasına ses çıkarmamak, yasal alanda en az direnme çizgisini savunmaktır.

Liberal ve reformistlerin ileri sürdükleri gibi ML, legal çalışmayı reddetmez, onu, "...legal eylem ile illegal eylemi bağdaştırmaya yarayan bir dayanak ve burjuvaziyi alaşağı etmek amacıyla, kitlelerin devrimci hazırlığını amaç edi­nen illegal çalışmayı pekiştirmeye yarayan bir basamak olarak kabul eder." (Stalin, Leninizmin İlkeleri)

Reformist-Liberaller devrimci atılımdan ve devrimci eylemlerden haklı olarak korkarlar; korkmaları için çok neden var, çünkü devrimci atılı­mın, eylemsizliğin, zihin durgunluğunun, eski geleneklere kölece bağlılığın panzehiri olduğunu bilirler. Devrimci atılımın eskiyi parçaladığını, kitleleri ileriye doğru ittiğini de bilirler. Böylesi bir atılım olmadan, bırakalım devrimci proleter hareketi, hiçbir ilerici, demokrat kurumun, hareketin siyaset sahnesinde kalamayacağını da iyi bilmeleri gerekiyor.

2 Ekim 2019

Yazdır e-Posta

Devrimci Cephe Broşür Dizisi

Nisan köprüsü Mart’tan Nisan’a Nisan’larda Mayıs’a  Bir Devrimci Yürek Orhan Yilmazkaya

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Broşür Dizisi 10 -  Neden Devrimci Cephe

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Broşür Dizisi 9 -  Yol Açıldı

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Broşür Dizisi 8 -  Haziranları Devrime Evriltmenin Taktik Gerekleri

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Broşür Dizisi 7 - Devlet, Faşizm..

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 6 -  Orgutlenme

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 5 -  Yabancılaşma

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 4 - Propaganda

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 3 - Yoldaslik

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 2 - Siyasi Egitim Uzerine

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Devrimci Cephe Brosur Dizisi 1 - Devrimci miyiz?

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95
Nisan Koprusu

Notice: Undefined variable: row in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95

Notice: Trying to get property of non-object in /home/devrimc2/public_html/modules/mod_bt_contentshowcase/tmpl/themes/metro/metro.php on line 95