Manşetler

EKİM DEVRİMİ YÜZÜNCÜ YILI RUHUYLA YİNE DEVRİM, YİNE SOSYALİZM

Not: Bu yazı Ekim devrimin yüzüncü yılı vesilesiyle kaleme alınmıştı ancak o dönem yayınlanamadı. Ekim devrimi yıl dönümü vesilesiyle ve günceliği sebebiyle yayınlamayı uygun gördük.

 

Ekim devriminin yüzüncü yılında olduğumuz aydayız. Yeni bir çağın, sosyalizm çağının, insanlığın kurtuluşuna giden o büyük yolun açıldığı, tarihsel bir dönüm noktasını olan Ekim Devriminin ruhunu kavramak, onu bu ruhunu mücadeleye aktarmak, bilinçlerde tazeleme açısında önemlidir.

Devamını Oku

Yazdıre-Posta

Sun Tzu, Caesar, Machiavelli, Clausewitz: Savaş kuramcıları sadece teori yapmamış

 

Ender Helvacıoğlu

Tarihteki büyük savaş ve siyaset kuramcılarının önemli bir bölümü işin sadece kuram kısmında değil pratiğinde de yer almışlardır. Devlet yönetiminde bulunmuşlar, savaşlara komuta etmişler ve kuramlarını yaşadıklarından aldıkları derslerle oluşturmuşlardır.

 

Felsefe günlük yaşamdan nispeten daha kopuk bir etkinliktir ama Marx’ın filozoflar için söylediği Feuerbach Üzerine Tezler’in 11.’sinde bu alanda dahi teori-pratik birliğinin önemine vurgu yapılır: “Filozoflar dünyayı sadece değişik biçimlerde yorumladılar, oysa sorun onu değiştirmektir.”

Devamını Oku

Yazdıre-Posta

Devrimci Cepheden açıklama

 

Gerek solda ki zayıf birlik kültürü, gerekse dar grupçu yaklaşımlar, çarpık devrimcilik sonucu Yılmazkayacı savaşkan sosyalizme bir adım daha ileriye sıçratma çabamızda başaralı olamadık. Bu başarısız birlik girişimi sonucu Komün Gücüyle yollarımızı ayırdık. Bu çabamız halklarımızın yaşadığı zulüm karşısında dar grupçu değil, mücadeleyi geliştiren, daha ileriye taşıma sorumluğumuzdu / sorumluğumuz.

Devamını Oku

Yazdıre-Posta

Mahir Çayan’ların mücadelesi HBDH saflarında yaşıyor

 

İnsanlığın varoluşundan itibaren ezenle ezilen arasında mücadele hep var olmuştur. Ezen sınıfların bütün yok etme ve engelleme çabalarına rağmen ezilenlerin mücadelesi her daim var olmaya devam etmiştir. Ezilenlerin tarihinde önderleşen devrimcilerin rolü, tarihin seyri açısından her zaman ilerleticidir. Mahir Çayan’da Türkiye ve Kürdistan devrimcileri açısından ezilenlerin mücadelesinde önderleşmiş bir devrimcidir. Onun şahsında Türkiye devrimci hareketinde bir yol ayrımı yaşanmıştır. Kendinden önceki sol anlayıştan ciddi bir kopuştur bu yönüyle. Türkiye ve Kürdistan devrimcilerinin hafızasına kazınan bir direniş olarak Kızıldere pratiği bu yol ayrımının en üst pratiğidir.

Devamını Oku

Yazdıre-Posta

Brosurler

Devrimci Cephe Broşür Dizisi